Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

sociálna pracovníčka
iveta.kebluskova@navrat.sk

V Návrate som začala pracovať v roku 2008. Najskôr ma zlákala práca s rodinami v kríze, no postupne som svoju profesijnú myseľ a srdce začala zamestnávať aj témou náhradného rodičovstva. Myslím si, že pre dieťa a pre jeho zdravý vývin ešte nikto nevymyslel nič lepšie, ako mamu a tatina. Preto sa snažím pomáhať biologickým aj náhradným rodinám, robím prípravu na náhradné rodičovstvo.

 

Som presvedčená, že osobnosť každého človeka formuje genetika, výchova a prostredie, no rovnakým dielom aj prenatálne a perinatálne obdobie nášho života. Fascinuje ma, ako nás ovplyvní na celý život to, čo sme prežili v maminom brušku a krátko po narodení. Preto venujem špeciálnu pozornosť a venujem sa témam ako Fetálny alkoholový syndróm, adoptívne dojčenie, nosenie detí... a ďalším, ktoré súvisia s najskorším obdobím detského života. Poskytujem rodinám poradenstvo a sprevádzanie, špeciálne ma zaujíma podpora a pomoc rodinám, ktoré prijali dieťa s fetálnym alkoholovým syndrómom. Momentálne vediem aj návratovú webovú poradňu, kde sa s vami rada stretnem, podelím sa o svoje skúsenosti a rada sa od vás aj niečo nové naučím.

Vzdelanie a výcviky:

  • Štúdium sociálnej práce na KU v Ružomberku
  • Sociálno-psychologický výcvik (Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety)
  • Certifikát poradenstvo pri dojčení (Neonatologická klinika Martin v spolupráci s o. z. Mamila)
  • Pripútanie alebo vzťahová väzba a práca so životnou históriou dieťaťa (Mojmírovce)

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

  • Edukátorka v oblasti FASD (fetal alkoholového spektra porúch) - Dieťa s FASD - štandardy prístupu a terapie
  • FASD, pokračovanie v programe vzdelávania v spolupráci s Nadáciou Harmony a Nadáciou FASTRIGA v Poľsku
  • dobrovoľnícka práca v Slovenskom skautingu, v materskom centre Šťastná rodina a v iných občianskych združeniach
  • podpora dojčenia a vzťahovej výchovy v materských centrách

 

Veľmi rýchlo rozprávam, rýchlo píšem, rýchlo chodím ... a snažím sa naučiť sa robiť veci pomalšie, aby mi v tej rýchlosti neunikali podstatné veci  :). Milujem svoju rodinu, manžela a štyri deti. Za dôležitý v mojom v živote považujem vzťah s Bohom a vzťahy s inými ľuďmi. Moje životné krédo je: „Ak chceš niekoho skritizovať, zamysli sa nad tým, či nerobíš to isté!“