Podporte
nás

PaedDr. Jana Rusková Vatrálová, Ph. D.

špeciálna pedagogička

arrow-right arrow-right

Som špeciálna pedagogička, arteterapeutka a učiteľka výtvarnej výchovy. Od začiatku mojej práce ma fascinovalo, aké hlboké a nápomocné môže byť využitie umenia pre ľudí. Najmä pre tých slabších a marginalizovaných. Mojou snahou je porozumieť a pomôcť deťom s neľahkou životnou cestou v ich osobnostnom raste a zvládaní rôznych problémov. Sprevádzam aj dospelých na ceste porozumenia potrebám detí a pri vytváraní bezpečného a rešpektujúceho výchovného prostredia, ako aj pri náprave narušených vzájomných vzťahoch.

Vzdelanie a výcviky:

  • Magisterské štúdium – učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov výtvarná výchova – filozofia (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta Humanitných vied)
  • Kvalifikačná vzdelávanie – špeciálna pedagogika (Katolícka univerzita v Ružomberku, pedagogická fakulta)
  • Výcvik v dynamickej a hlbinne orientovanej psychoterapii so zameraním na využitie arteterapie v rozsahu 550 hodín

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

  • od 2021 Návrat, o. z.
  • 2007 – 2011 vychovávateľka v centre voľného času
  • 2007 – 2008 špeciálna pedagogička na základnej škole
  • 2004 – 2007 arteterapeutka pre Návrat – RDZO, Detskú fakultnú nemocnicu v Ban.Bystrici, Centrum pre liečbu drogových závislostí v Banskej Bystrici, lektorovanie artefiletických kurzov pre deti aj dospelých
  • 2000 – 2003 odborná asistentka na vysokej škole
  • 1998 – 2001 vychovávateľka v špeciálnej základnej škole
  • 1995 – 1998 dobrovoľnícka práca v Dome sv. Terézie v Banskej Bystrici, arteterapia s mentálne postihnutými

Mám rada vodu v rôznych podobách: rada ňou maľujem technikou akvarelu, plávam. Takisto sa rada hrám s mojimi 2 deťmi a veľa chodíme na výlety do prírody.

Infolinka

nielen o adopcii