Podporte
nás

Príspevky na služby

Prehľad služieb a programov, ktoré sú poskytované s čiastočným príspevkom klienta. *

PROGRAM, SLUŽBA VÝŠKA PRÍSPEVKU
Príprava na NRS – jednotlivec 260,00 €
Príprava na NRS – pár 300,00 €
Príprava v anglickom jazyku (zmiešaný pár) 360,00 €
Príprava v anglickom jazyku (obaja zahraniční) 400,00 €
Aktualizácia prípravy na 2. dieťa alebo po uplynutí lehoty 2 roky (jednotlivec aj pár) 50,00 €
Aktualizácia pre klientov, ktorí u nás neabsolvovali prípravu – jednotlivec (rozsah ako riadna príprava) 260,00 €
Aktualizácia pre klientov, ktorí u nás neabsolvovali prípravu – pár (rozsah ako riadna príprava) 300,00 €
Rôzne správy na vyžiadanie 30,00 €
Filiálna terapia (30 hod.) – skupinová 200,00 € / po zľave 100 €
Filiálna terapia (30 hod.) – individuálna 250,00 € / po zľave 150 €
Program pripútania (32 hod.) 150,00 €
Terapia dotykom rodič / dieťa (10 hod.) 80,00 €
Asistované stretnutie pri rozvode – 60 min. 20,00 €

Platné od 1. 2. 2024

* Príspevky sa netýkajú klientov CDR (s odporúčaním Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).

Pri príprave na pestúnstvo je možnosť individuálne poskytnúť zľavu až do výšky 100 % príspevku.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii