Podporte
nás

Mgr. Slavomíra Vojteková

terénna sociálna pracovníčka

arrow-right arrow-right

Som terénna sociálna pracovníčka v oblasti sanácie rodinného prostredia. Pracujem s biologickými rodinami na ich obnove a stabilizácii a to aj formou podpory, ocenenia, posilnenia vzájomných väzieb a hľadania ich vlastných zdrojov. Myslím si, že každý z nás občas potrebuje podporu a pomoc v náročných životných situáciách, o to viac rodiny, ktoré si nejakú ťažobu nesú so sebou po niekoľko generácií.

Vzdelanie a výcviky:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie II.stupňa: Pedagogická fakulta UK, odbor Sociálna práca
 • 2009: výcvik realizovaný Asociáciou supervízorov: Supervízia v pomáhajúcich profesiách (rozsah 240 hodín)
 • 2008: kurz: Identifikácia obchodovaných osôb. Program podpory a ochrany obetí obchodovania s ľuďmi – organizovaný Ministerstvom vnútra SR a IOM a sociálnymi poradcami (2-dňový)
 • 2007: výcvik realizovaný Asociáciou supervízorov: Príprava sociálneho poradcu v sociálnej oblasti (rozsah: 160 hodín)
 • 2013: akreditovaný workshop organizovaný Coachingplus: Poradenská a terapeutická práca s deťmi a adolescentmi (2-dňový)
 • 2013: akreditovaný workshop organizovaný Coachingplus: Poradenská a terapeutická práca s párom a rodinou (2-dňový)
 • 2014: výcvik v metóde ART (aggression replacement training – tréning nahradzovania agresivity iným správaním) pre deti a mládež v riziku ohrozenia v rozsahu 104 hodín + 30 hodín praxe so skupinou

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

 • od 2011 – sociálna pracovníčka v Návrat, o. z. v oblasti sanácie rodiny v ohrození
 • 2010 – 2011: komunitná pracovníčka v LPSI Marginal
 • 2008 – 2010: koordinátorka projektu SMS Promile zameraného na prevenciu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, pre Prima, o.z. v spolupráci s pivovarmi Topvar
 • 2007 – 2011: koordinátorka kontaktného centra a sociálnej asistencie pre užívateľov drog, pre Prima, o.z.
 • 2007 – 2010: drogové prevencie na školách po celom Slovensku, pre SKOI 2004 – 2011: terénna sociálna pracovníčka (streetworker) v práci s užívateľmi drog pre Prima, o.z.

Vo voľnom čase rada trávim čas so svojimi priateľmi, chodím na rôzne výlety, spoznávam nové miesta, rada si pozriem dobrý film, alebo niečo chutné navarím a ak mám viac času a inšpiráciu tak rada kreslím.

Infolinka

nielen o adopcii