Podporte
nás

Mgr. Marek Roháček

Zakladateľ a predseda Návratu

+421 907 706 522

arrow-right arrow-right

Spolu s Vladom Matejom a ďalšími sme založil v roku 1993 združenie Návrat, čo považujem za veľký dar slobodne realizovať spoločné vízie. Venujem sa rodinným formám starostlivosti o opustené deti, sanácii rodín v kríze, systémovým zmenám sociálnoprávnej ochrane detí, supervízii, manažovaniu organizácie, personálnemu rozvoju odborných pracovníkov, 8 rokov som externe učil na Katedre sociálnej práce na PdF UK v Bratislave, robil som poradcu ministerke práce, sociálnych vecí a rodiny Ivete Radičovej, publikujem, prednášam, tvorím námety a realizujem komunikačné projekty a dokumentárne filmy.

Vzdelanie a profesijné skúsenosti:

  • vyštudoval som stavebnú priemyslovku, špeciálnu pedagogiku a nakoniec sociálnu prácu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v roku 1992. Štúdium na novej Katedre sociálnej práce, ktorú založili zanietení ľudia z praxe ako Vlado Labáth a Jano Gabura bolo veľmi zmysluplné. Sociálnu prácu stále považujem za napĺňajúce povolanie a mrzí ma, že ho devalvujú iné katedry sociálnej práce s nízkym kreditom.
  • Počas štúdia som pracoval s problémovou mládežou vo viacerých PPP, s deťmi s mentálnym postihnutím v Ústave prof. Matulaya a s ľuďmi so závislosťou.
  • Absolvoval som sociálno-psychologický výcvik dynamického smeru, supervízny výcvik a výcvik mediácie.
  • Rozbiehal som systém supervízie vo viacerých organizáciách. Teší ma supervízia ako sprevádzanie zamerané na celoživotný koncept človeka, presahujúci pracovnú oblasť, pre ľudí s víziou. Okrem Návratu pracujem v združení D3 najmä v oblasti life mentoringu.

Som ženatý od roku 1991, otcom štyroch detí, z toho dvoch v pestúnskej starostlivosti. Rád počúvam, veľmi rád lyžujem, študujem a rúbem drevo.

Infolinka

nielen o adopcii