Podporte
nás

Mgr. Vladimíra Štalmachová

sociálna pracovníčka

arrow-right arrow-right

Ako sociálna pracovníčka sa v Návrate venujem najmä podpore a sprevádzaniu rodín, ktoré sú v náročnej životnej situácii. Sú to rodiny v sociálnej núdzi, ale aj rodiny so silne narušenými vzťahmi medzi rodičmi i deťmi. Poskytujem informácie a konzultácie rodičom, podporu deťom. Niekedy je cieľom udržať rodinu spolu, inokedy je to snaha hľadať spoločnú reč v rodine, ktorá sa rozpadla, s ohľadom na najlepší záujem dieťaťa.

K pomoci rodinám často patrí materiálna pomoc, ktorej zabezpečovanie a distribúcia sú súčasťou mojej práce. Klienti potrebujú pomoc s administratívou, kontaktom s inštitúciami, niekedy s vybavením základných vecí. Ale často je pre nich najdôležitejšie, že ich niekto vypočuje, pokúsi sa rozumieť im, hľadá spôsoby a riešenia. A toto je zmysel mojej práce – za osudmi a príbehmi vidieť konkrétneho človeka.

Vzdelanie:

  • magisterské štúdium – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, odbor sociálna práca
  • ďalšie vzdelávanie: Sociálna diagnostika pri práci z rodinou, Výcvik – lektorka terapie dotykom

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

Od 2019: sociálny pracovník v Centre Návrat v Žiline

2019: kolízny opatrovník, ÚPSVaR v Žiline

Od 2002: spolupráca a dobrovoľnícka pomoc v organizáciách pracujúcich s klientmi s Downovym syndrómom

V práci sa venujem rodinám a vo voľnom čase opäť rodine – mojej vlastnej. Mám rada ten zdanlivo obyčajný čas s deťmi, keď spolu tvoríme, varíme, hráme sa. Najviac si oddýchnem doma s mojimi blízkymi, ale ku mojim koníčkom patrí aj záhradka či aranžovanie.

Infolinka

nielen o adopcii