Podporte
nás

Mgr. Daniela Lieskovská

koordinátorka Centra Návrat v Bratislave

+421 905 557 519

arrow-right arrow-right

Som terénna sociálna pracovníčka v oblasti sanácie rodinného prostredia, sprevádzam a podporujem rodičov, ktorí sa snažia zostať so svojimi deťmi a dať im to, čo potrebujú, aj keď ich životné situácie sú často neľahké.

Vzdelanie a výcviky:

 • Mám magistra v odbore sociálna práca, na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave.  
 • Posledných 5 rokov sa aktívne vzdelávam v oblasti výchovného poradenstva pre rodičov.
 • 2012 : PCA v hrovej a filiálnej terapii (PCA Inštitút Ister BA, 10 hodín)
 • 2012 : Filiálna terapia – tréning rodičovských zručností (rozsah 15 hodín)
 • 2010 : Kurz Efektívne rodičovstvo ( 18 hodín)
 • 2009:  Kurz Rešpektovať a byť rešpektovaný vo výchove (2-dňový)
 • 2003 : Dlhodobé vzdelávanie českých a slovenských konzultantov pre tretí sektor (PDCS Slovensko, 2,5 ročný)
 • 2001 : Vzdelávanie multiplikátorov v oblasti práce v otvorenom prostredí (MPSVaR, 2-ročný ukončený 14 dňovou stážou vo Francúzku)
 •  1998 : Základy prístupu Harm reduction (OSF, 24 hodín)

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

 • V oblasti terénnej sociálnej práce pracujem už od vysokoškolského štúdia. Som spoluzakladateľkou jedného z prvých terénnych programov pre injekčných užívateľov drog a pre osoby pracujúce v pouličnom sexbiznise na Slovensku.
 • 2011 – 2015 : sociálna pracovníčka v OZ Odyseus, zodpovedná za personalistiku, organizačný rozvoj a povinnosti organizácie spojené s akreditáciou na MPSVaR
 • 2009 – 2011 : príležitostná spolupráca v oblasti sociálneho poradenstva v sanácií rodinného prostredia pre OZ Návrat
 • 1999 : odborná stáž v Nízkoprahovom zariadení pre deti a mládež v nemeckom Rostock organizovaná Nemeckou ambasádou v SR, spojená s teoretickou prípravou zameranou na kontext starostlivosti o deti a mládež v Nemecku
 • 1998 – 2004 : zástupkyňa riaditeľky OZ Odyseus, terénna sociálna pracovníčka v práci s užívateľmi drog a osobami pracujúcimi v sex-biznise a lektorka vzdelávania terénnych pracovníkov

Rada sa rozprávam s ľuďmi pretože sa všeličo dozviem. Takéto informácie môžem zase ďalej posunúť iným, ktorým sú na úžitok. Keď mám toho v hlave už moc, tak rada tvorím, lebo vidím ako mi dielo rastie pod rukami. Bonusom je, ak môžem tento tvorivý čas stráviť s priateľmi alebo rodinou.

Infolinka

nielen o adopcii