Podporte
nás

Deti a mladí

Deti a mládež z rodín v ohrození i z náhradných rodín majú za sebou často ťažkú minulosť poznačenú stratami, traumami, či strádaním a mnohí z nich niečo podobné prežívajú aj práve teraz. Nie je žiadnym prekvapením, že tieto boľačky sa začnú prejavovať aj v ich správaní. Dostávajú sa tak do rôznych rizikových situácií a zároveň sa stávajú dennodennou výzvou pre rodičov, učiteľov či iných odborníkov.

Ústavné riešenia sú už v dnešnej dobe považované za posledné možné, ale napriek tomu sa k nim u týchto detí vo vyššom veku, žiaľ, neraz pristupuje. V praxi vnímame absenciu ponuky odborných metód a postupov, ktoré by pomáhali týmto deťom vyrovnať sa s minulosťou a nájsť sami seba, svoju identitu, objaviť svoju hodnotu, rozvinúť svoj potenciál a plnohodnotne sa tak integrovať do spoločnosti.


Deťom a mladým ľuďom ponúkame:

  • nízkoprahové aktivity, 
  • podporné skupiny zamerané na špecifické problémy a vek detí,
  • program rozvoja sociálnych kompetencií ART, vhodný pre široké spektrum skupín detí (je veľmi vhodný aj v bežnom školskom prostredí)
  • s mladými pracujeme individuálne, podľa ich potrieb a poskytujeme im sociálnopsychologické poradenstvo, hrovú terapiu či podnetný voľnočasový program a niektorých mladých dospelých sprevádzame pri vstupe do samostatného života.
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii