Podporte
nás

Mgr. Slávka Andiľová

sociálna pracovníčka

arrow-right arrow-right

S Návratom som sa stretla už počas vysokoškolských štúdií, keď som si zvolila jedinečnú a pre mňa skvelú možnosť nahliadnuť do práce s rodinami, ktoré prijali dieťa – teda hlavne do práce a prežívania detí, ktoré si našli svoj nový domov. Od r.2000 po ukončení vysokoškolského štúdia ako interný zamestnanec Centra Návrat v Prešove som mala možnosť pracovať s ľuďmi, ktorí rodičmi veľmi túžili byť. Práca bola pre mňa zážitkom – chápať a mať dôveru ľudí, ktorí sa nám počas prípravy zverujú s „najosobnejšími“ motívmi a pohnútkami, je pre mňa veľmi zaväzujúce aj profesijne – aby som sa ďalej posúvala v téme – aj ako človeka i rodiča – aby som sa pozrela a videla možno z iného uhla aj svoje rodičovstvo. 😀
V súčasnej dobe som viac v službách pre rodiny a deti v krízových situáciách. Viac v službách sanácie rodín, čo je nová poloha, nový – iný pohľad na rodinu, vzťahy, ich silu a dôsledky, keď veci nejdú tak, ako by mali.
…teda za tých 15 rokov som sa do témy vzťahov, prijatia, neprijatia, strachu, predsudkov, zranení,… ale aj radosti, objavovania a nadväzovania nového, tešenia sa z drobných krokov a pokrokov vpred celých rodín aj jednotlivcov tak ponorila, že sa téma vzťahov v rodinách objavuje v mojej osobe ako jedna z „interných“ a už neoddeliteľných súčastí mňa a môjho nazerania na svet.

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

  • NÁVRAT, o.z. – Centrum Návrat v Prešove – dobrovoľnícka činnosť v združení – koordinačná práca v tíme v programoch pre deti v NRS
  • Komunitná nadácia Prešov – dobrovoľný spracovateľ projektov
  • Združenie Laura, Prešov – projektový manažér mimovládnej organizácie

Vzdelanie a výcviky:

  • Sociálno-psychologický výcvik FF PU – komunikácia
  • Základy terapie pevným objatím /Liptovský Hrádok/
  • Využitie Sandplay v poradenskej práci s klientom, lektor: Mgr. A. Vávrová,
  • Lektor ďalšieho vzdelávania – osvedčenie, Národný ústav celoživotného vzdelávania
  • FF UPJŚ v odbore VaVD Andragogika so špecializáciou na Sociálnu prácu

Mám rada vychádzky do prírody s rodinou, knihy – predovšetkým životopisy, …. som spoločenský tvor tak mám rada stretnutia s priateľmi aj ich rodinami (spoločenstvo)…

Infolinka

nielen o adopcii