Podporte
nás

Kluby náhradných rodín

Kluby náhradných rodín sú organizované Návratom a Asociáciou náhradných rodín. Ide o pravidelné stretnutia ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. Cieľom stretnutí je navzájom sa podporiť, nájsť pomoc a pomoc podať aj ďalej.

V tomto prípade sú to teda stretnutia náhradných rodín a rodičov, ktorí spolu zdieľajú problémy a radosti náhradného rodičovstva alebo jednoducho svojho života s deťmi.

Kluby sú otvoreným komunikačným priestorom, čiže aj priestorom pre ľudí, ktorí nie sú náhradnými rodičmi, ale majú záujem o to stať sa náhradnou rodinou/rodičom, alebo sa jednoducho dozvedieť niečo viac o tejto problematike.

Počas klubov majú deti svoj vlastný program, ktorí pre nich pripravujú vyškolení dobrovoľníci. Na kluboch trávia čas s deťmi s podobnými príbehmi a z podobného prostredia.

Keď to nakoniec zhrnieme, „klub je miestom, kde nemusíme nič vysvetľovať a môžeme tráviť čas s ľuďmi s podobnými životmi ako ten náš„.

Miesta pravidelných stretnutí (zoradené podľa abecedy):

Banská Bystrica (od r. 1997)

Klubík pre deti od 0 do 6 rokov dohody s rodičmi

čas: posledná streda v mesiaci 16:30 – 18:00 (okrem prázdnin)
miesto: Pastoračné centrum pri farskom úrade na Fončorde (budova farského úradu, vchod vľavo), Banská Bystrica
kontakt: Eva Teťáková –  eva.tetakova@navrat.sk, tel: 0907 518 180

Bratislava (od r. 1993)

čas: druhý piatok v mesiaci o 17:00

miesto: RC Prešporkovo, Heydukova 25, Bratislava

kontakt: koordinátorky klubu Lucia Orokocká tel. 0907 259667 lorokocka@googlemail.com
a Martina Krnčanová tel. 0905 918970 krncanovamartina@gmail.com

Klub pestúnov, NOS a poručníkov
Miesto: Centrum Návrat, Pluhová 1, Bratislava
Kontakt: Zuzana Gocze Kucharová, 0907808080, zuzana.kucharova@navrat.sk

Klub Malkáčov – uzavretá skupina náhradných mám na MD a RD1 x do mesiaca, Čas: 9:30 – 11.00 
Miesto: Saleziáni, Mamateyova 4, Bratislava. Kontakt: Zuzana Gocze Kucharova, Zuzana Petrincová, 0907808080, zuzana.kucharova@navrat.sk, zuzana.petrincova@navrat.sk

Klub predškolákov: uzavretá skupina náhradných rodičov predškol. veku a ml. školského veku, 1 x do mesiaca Čas: 17:00- 18:30 Miesto: Návrat, Pluhová 1 Kontakt: Zuzana Petrincová, 0907808080, zuzana.petrincova@navrat.sk

Levice (od r. 2002)

čas: druhý piatok v mesiaci o 17.00, 
miesto: Pastoračné centrum 
kontakt: koordinátorka Beata Konkoliová – 0904 838 532, 036/62 21 14 85, konkobea@orangemail.sk

Lučenec

Možnosť konzultácií s náhradným rodičom: Agáta Zubáčová – 047/437 01 61

Martin (od r. 2000) – klub je momentálne neaktívny, aktuálne info zverejníme v roku 2024

kontakt: koordinátorka klubu Mária Paľovičová – 043/428 52 63,  0907 827 367, palovicovci@gmail.com

Poprad

čas: druhý piatok v mesiaci o 17:00 (odporúčame vopred kontaktovať koordinátorku)

miesto: podľa dohody

kontakt: koordinátorka klubu Lívia Kaňuková, klub.hniezdo@gmail.com

Prešov (od r. 1996)

čas: každý 3.piatok v mesiaci od 16:30 hod.
miesto: Svätopluková 12, Prešov –Centrum Návrat v Prešove
kontakt: koordinátorka klubu Alexandra Maňkošová, klubrodinpresov@gmail.com

Ružomberok – momentálne neaktívny, ak klub činnosť obnoví, aktuálne info zverejníme na tomto mieste

kontakt: Iveta Melicherová, melicherovaiveta@gmail.com, 0915 873 086 a  Martina Kulaková, kulak@centrum.sk,  0908 447 845

Trenčín 

čas: druhý piatok v mesiaci o 17:00 (termíny 2024: 12 1., 9. 2., 8. 3., 12.4., 10.5., 14.6. 2024)
miesto: pobočka Materského centra Srdiečko v obchodnom stredisku Družba, Soblahovská 1508, Trenčín
kontakt: koordinátorky klubu – Katka Šedivá  – 0908 536 402, kata.ma@centrum.sk, Martina Laskovičová – 0908 368829, laskovicovamartina@gmail.com
Klub v Trenčíne hľadá dobrovoľníkov na prácu s deťmi!

Trnava (od r. 2006)

čas: tretí piatok v mesiaci
miesto: Materské centrum na Sídlisku Linčianska, na Limbovej 4
kontakt:  Lenka Záhorcová – lenka.zahorcova@zf.com

Zákamenné (od jesene 2023)

čas: klub sa stretáva približne 1x mesačne (v pracovný deň po dohode, 17,00 h)
miesto: pastoračné centrum Zákamenné
kontakt: Božka Janetová, 0915 953152, boshkaster@gmail.com

Žilina

čas: klub sa stretáva nepravidelne, niekoľkokrát do roka
miesto: vo východnom paláci Budatínskeho hradu, Žilina
kontakt: Jitka Boldová, 0917 940 880, jboldova@gmail.com

Podporná skupina mladých dospelých z náhradných rodín

Neformálne stretnutia sú organizované pre všetkých nakontaktovaných mladých ľudí – v Banskej Bystrici každý druhý mesiac. Dátum, miesto a čas stretnutí sú upresnené emailom alebo telefonicky.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii