Kluby náhradných rodín

Kluby náhradných rodín sú organizované Návratom a Asociáciou náhradných rodín. Ide o pravidelné stretnutia ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. Cieľom stretnutí je navzájom sa podporiť, nájsť pomoc a pomoc podať aj ďalej.

V tomto prípade sú to teda stretnutia náhradných rodín a rodičov, ktorí spolu zdieľajú problémy a radosti náhradného rodičovstva alebo jednoducho svojho života s deťmi.

Kluby sú otvoreným komunikačným priestorom, čiže aj priestorom pre ľudí, ktorí nie sú náhradnými rodičmi, ale majú záujem o to stať sa náhradnou rodinou/rodičom, alebo sa jednoducho dozvedieť niečo viac o tejto problematike.

Počas klubov majú deti svoj vlastný program, ktorí pre nich pripravujú vyškolení dobrovoľníci. Na kluboch trávia čas s deťmi s podobnými príbehmi a z podobného prostredia.

Keď to nakoniec zhrnieme, „klub je miestom, kde nemusíme nič vysvetľovať a môžeme tráviť čas s ľuďmi s podobnými životmi ako ten náš„.

Miesta pravidelných stretnutí (zoradené podľa abecedy):

Banská Bystrica (od r. 1997)

Klubík pre deti od 0 do 6 rokov dohody s rodičmi

čas: posledná streda v mesiaci 16:30 – 18:00 (okrem prázdnin)
miesto: Pastoračné centrum pri farskom úrade na Fončorde (budova farského úradu, vchod vľavo), Banská Bystrica
kontakt: Eva Teťáková –  eva.tetakova@navrat.sk, tel: 0907 518 180

Bratislava (od r. 1993)

čas: druhý štvrtok v mesiaci o 17:00

miesto: MC Hojdana, Haburská 2, Bratislava

kontakt: koordinátorky klubu Lucia Orokocká tel. 0907 259667 lorokocka@googlemail.com
a Martina Krnčanová tel. 0905 918970 krncanovamartina@gmail.com

Klub pestúnov, NOS a poručníkov
Miesto: Centrum Návrat, Pluhová 1, BratislavaKontakt: Zuzana Gocze Kucharová, 0907808080, zuzana.kucharova@navrat.sk

Klub Malkáčov – uzavretá skupina náhradných mám na MD a RD1 x do mesiaca, Čas: 9:30 – 11.00 
Miesto: Cukrova 4, BratislavaKontakt: Zuzana Gocze Kucharova, Zuzana Petrincová, 0907808080, zuzana.kucharova@navrat.sk, zuzana.petrincova@navrat.sk

Levice (od r. 2002)

čas: druhý piatok v mesiaci o 17.00, 
miesto: Pastoračné centrum 
kontakt: koordinátorka Beata Konkoliová – 0904 838 532, 036/62 21 14 85, konkobea@orangemail.sk

Lučenec

Možnosť konzultácií s náhradným rodičom: Agáta Zubáčová – 047/437 01 61

Martin (od r. 2000) – momentálne neaktívny, aktuálne info zverejníme v septembri 2023

čas:
miesto:
kontakt: koordinátorka klubu Mária Paľovičová – 043/428 52 63,  0907 827 367, palovicovci@gmail.com

Poprad

čas: druhý piatok v mesiaci o 17:00 (odporúčame vopred kontaktovať koordinátorku)

miesto: podľa dohody

kontakt: koordinátorka klubu Lívia Kaňuková, klub.hniezdo@gmail.com

Prešov (od r. 1996)

čas: každý 3.piatok v mesiaci od 16:30 hod.
miesto: Svätopluková 12, Prešov –Centrum Návrat v Prešove
kontakt: koordinátorka klubu Alexandra Maňkošová, klubrodinpresov@gmail.com

Ružomberok – momentálne neaktívny, činnosť sa možno obnoví na jeseň, aktuálne info zverejníme na tomto mieste

čas:
miesto:
kontakt: Iveta Melicherová, melicherovaiveta@gmail.com, 0915 873 086 a  Martina Kulaková, kulak@centrum.sk,  0908 447 845

Trenčín 

čas: druhý piatok v mesiaci o 17:00
miesto: pobočka Materského centra Srdiečko v obchodnom stredisku Družba, Soblahovská 1508, Trenčín (GPS súradnice: 48.883488, 18.032648)
kontakt: koordinátorka klubu – Katka Šedivá  – 0908 536 402, kata.ma@centrum.sk
Klub v Trenčíne hľadá dobrovoľníkov na prácu s deťmi!

Trnava (od r. 2006)

čas: tretí piatok v mesiaci
miesto: Materské centrum na Sídlisku Linčianska, na Limbovej 4
kontakt: Mgr. Jana Chalányová – 0903 748 829, jana.chalanyova@navrat.sk

Žilina

čas: klub sa stretáva nepravidelne, niekoľkokrát do roka
miesto: vo východnom paláci Budatínskeho hradu, Žilina
kontakt: Jitka Boldová, 0917 940 880, jboldova@gmail.com

Podporná skupina mladých dospelých z náhradných rodín

Neformálne stretnutia sú organizované pre všetkých nakontaktovaných mladých ľudí – v Banskej Bystrici každý druhý mesiac. Dátum, miesto a čas stretnutí sú upresnené emailom alebo telefonicky.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii