Podporte
nás

Mgr. Ivana Kmeťová

sociálna pracovníčka pre rodiny v ohrození

arrow-right arrow-right

V Návrate pracujem na čiastočný úväzok ako sociálna pracovníčka pre rodiny, ktoré sú v ťažkej životnej situácii. Podporujem rodiny pri návrate detí z inštitúcií do rodiny, prípadne pomáham pri hľadaní riešení pre rodiny, kde hrozí vyňatie dieťaťa z rodiny.

Okrem sociálnej práce sa mimo Návratu venujem vedeniu vzdelávania najmä v oblasti soft skills, ako napríklad podpora porozumenia v komunikácii, tímovej práce, asertivity, manažérskych zručností, prezentačných zručností, alternatívnych prístupov k riešeniu konfliktov, atď.

Vzdelanie a výcviky:

  • 2001 – 2007: 500 hod. psychoanalytickej skupinovej psychoterapie
  • 2004 – 2006:odborné vzdelanie Health and Social care som si doplnila dvojročným pôsobením v Anglicku, kde som získala aj osvedčenie certifikovanej mediátorky
  • 1994 – 1999: Odbor Sociálna práca PF UK pod vedením prof. Labátha a Phd. Gaburu a 300 hodín sociálno-psychologického výcviku

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

  • 2019 – sociálna pracovníčka v Návrate
  • 2014 – 2019: vedúca terapeuticko-diagnostického úseku a sociálna pracovníčka so špecializáciou na včasnú intervenciu pre rodiny s deťmi so špeciálnymi potrebami v DSS Sibírka
  • 2007 – 2009 sociálna pracovníčka v Návrate
  • 1997 – 2004: projektová manažérka a trénerka v Centre prevencie a riešenia konfliktov – Partners for Democratic Change Slovakia

Relaxujem pri hraní stolových hier, vytyčovaní a napĺňaní turistických cieľov a čítaní detektívok.

Infolinka

nielen o adopcii