Podporte
nás

Mgr. Adriana Krotká

psychologička

arrow-right arrow-right

Psychológii sa venujem od ukončenia štúdia, čo je už 21 rokov. Desať rokov som pracovala v poradenstve predovšetkým s detskou klientelou, tri roky v zdravotníctve. Už ôsmym rokom pracujem v Návrate a snažím sa /nielen/ svoje nadobudnuté znalosti a skúsenosti skĺbiť a využiť pre jeho klientov.

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

 • Návrat, o.z. 
 • Ambulancia klinickej psychológie
 • NsP sv. Jakuba v Bardejove, psychiatrické odd.
 • Krajská pedagogicko-psychologická poradňa, Prešov
 • Okresná pedagogicko-psychologická poradňa, Košice
 • externe priebežne (OZ pomoc obetiam násilia, vyučovanie na VŠ, lektorovanie pre rôzne inštitúcie i subjekty)

Výcviky:

 • sociálno-psychologický výcvik v prevencii sociálno-patologických javov (Bratislava, 220 hodín)
 • kurz hypnózy a AT I.
 • 3-ročný kurz výchovy k manželstvu a rodičovstvu, sexuálna výchova
 • psychotraumatologický výcvik, EMDR I,II (Trenčín, 2003-2005), The Gear box (Trenčín 2014)
 • viaceré semináre a worshopy v oblasti attachmentu a vzťahovej väzby (Mojmírovce, …), FASu,…
 • Sandplay terapia I.
 • rôzne školenia s nácvikom zamerané na používanie, diagnostiku a interpretáciu rôznych testov a projektívnych techník
Infolinka

nielen o adopcii