Podporte
nás

Podpora rodičovstva

Postoje a pocit zodpovednosti obyčajných ľudí sú pre zavedenie prorodinných riešení do praxe a vytvorenie podpornej siete pre ohrozené deti rozhodujúce. Preto je snaha o zmenu verejnej mienky integrálnou súčasťou našej práce a komunikácia s verejnosťou jednou zo štyroch oblastí, ktorým sa venujeme.


Už viac než 20 rokov poznáme deti, ktoré sú bez rodičov – a vieme, čo to s nimi robí…. Naučia sa žiť a prežiť BEZ NICH. Naučia sa nespoliehať na dospelých, nedôverovať im a nemať ich radi. Viac ako 4000 detí na Slovensku sa učí žiť bez rodičov. Priemerne žijú bez rodičov viac než 4 roky. Niektoré ešte viac a niektoré menej.

Čo by ste naučili vaše dieťa za 4 roky? Čomu by sa vaše dieťa naučilo, keby žilo 4 roky v detskom domove?

Detský domov nie je domov a napĺňa iba základné fyziologické potreby detí ale ich psychické potreby nenapĺňa, dokonca deťom v zdravom duševnom, emocionálnom a sociálnom rozvoji bráni. Nie preto, že by vychovávatelia nemali radi zverené deti alebo že by im nechceli dať to najlepšie. Ale jednoducho preto, že dieťa potrebuje vyrastať v hlbokých, bezpečných a trvalých vzťahoch, ktoré sú možné len v rodine.

Nestojíme o nič viac a nič menej… IBA o rodičov! Aby boli. A aby boli v pohode. A ak nie sú v pohode, aby boli pre ne dostupné služby, ktoré im pomôžu riešiť problémy a prelúskať sa výchovou. Naším cieľom je preto:

  • zvyšovať pochopenie a citlivosť pre ozajstné potreby detí a otvorenosť ľudí pre prijatie dieťaťa. Zvyšovať toleranciu okolia voči rodinám, ktoré opustené dieťa prijali a k potrebám rodín, ktoré sa snažia prekonať kritické obdobie a napriek rôznym ťažkostiam a obmedzeniam, ktorým čelia, vytvárať dobrý domov pre svoje vlastné deti.
  • súčasne sa snažíme posilňovať rodičovské zručnosti všetkých rodičov a podporovať ich v rodičovstve prostredníctvom ponuky inšpirácií ako posilniť vzťah s deťmi. Ich využitím tak môžu budovať vhodné prostredie pre zdravý vývoj svojich detí a napokon sa stať podpornými aj pre ďalšie rodiny.

Ku komunikácií týchto tém sa snažíme pristupovať citlivo a profesionálne.
Aby sme oslovili nové okruhy ľudí, ktorí porozumejú nášmu posolstvu, otvárame sa novým formám komunikácie a v úzkej spolupráci s umelcami a kreatívnymi ľuďmi hľadáme zaujímavé spôsoby. Využívame rozhlas, televíziu, internet, film, divadlo, tlač. Organizujeme interaktívne happeningy a kampane, zúčastňujeme sa festivalov. Využívame široké spektrum prostredí a nástrojov: diskusie, eventy, výstavy, dokumentárne filmy, spoty, rozhlas, televíziu, internet či tlač. Snažíme sa vyvolať diskusiu a zamyslenie a motivovať ľudí k aktívnemu zapojeniu nielen počas Vianoc a nárazových mediálnych charitatívnych projektov, kde neraz prevažuje emocionálne vydieranie.

Zaujímavé témy a inšpirácie pre vás nájdete:

v našich dokumentárnych filmoch a na našom Youtube kanáli, kde sa môžete prihlásiť na odber
v článkoch nižšie a pod tagom ,,INŠPIRÁCIE PRE RODIČOV“

www

na našich tématických weboch:

O sile terapeutických príbehov a čítania s deťmi – rozpravka.navrat.sk

Ako sa stať rodičom v pohode? – rodicvpohode.navrat.sk

Budujme si zdravú vzťahovú väzbu s dieťaťom – vztahovavazba@navrat.skm

Ako môžem pomôcť deťom v mojom okolí? – mastovsebe.navrat.sk?

Ako porozumieť a pomôcť školákovi z náhradnej rodiny/rodiny v ohrození – skola.navrat.sk

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii