Podporte
nás

Mgr. Zuzana Nováková

koordinátorka Centra Návrat v Bratislave

+421 907 808 080

arrow-right arrow-right

Po skončení štúdia ma oslovili pracovať v Návrate v roly sociálnej poradkyne, v ktorej od r. 2001 aktívne pôsobím. Momentálne som koordinátorkou služieb pre náhradné rodiny v Centre Bratislava. Teší ma byť tu pre náhradné rodiny v rôznych fázach ich života, byť im oporou a prinášať povzbudenie. Zdieľať s nimi dobrodružstvo hľadania a objavovania ciest ako zažívať s deťmi, ktoré dovtedy zažili neštandardné situácie, viac porozumenia a potešenia vo vzťahoch.

Mojimi srdcovými témami sú terapia dotykom a filiálna terapia, ktoré verím prinášajú rodinám s prijatými deťmi dobré námety ako prežívať viac blízkosti, nehy, pokoja a radosti popri každodenných nárokoch života.

Vzdelanie a výcviky :

 • Filiálna terapia (certifikát, lektorka tréningu rodičovských zručností vo filiálnej terapii)
 • Attachment a programy pripútania – Mojmírovce (2004, 2005, 2010)
 • Dotyková terapia, detské masáže (certifikát, lektorka dotykovej terapie – Mojmírovce 2005)
 • Arteterapeutický kurz (Prof. J. Šicková-Fabrici)
 • Tréning mediácie (Unite /National Open College Network, Middlesborough, Veľká Británia, 80 hod.)
 • Workshop Zručnosti poradenskej práce s párom a rodinou (Coachingplus)
 • Odborná stáž v USA (2003)
 • Tréning pre trénerov neziskových organizácií (PDCS)
 • Tréning dobrovoľníkov pre prácu s rizikovou mládežou, Bratislava (Nadácia Alternatíva)
 • Štúdium sociálnej práce na PdF UK v Bratislave

Odborná prax a profesijné skúsenosti :

 • od 2014 som koordinátorka služieb v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti v Centre Návrat v Bratislave
 • od 2004 som koordinovala aj spoluprácu so zahraničnými lektorkami z USA a Kanady – odborné semináre pre profesionálov v sociálnej oblasti v Mojmírovciach (2004, 2005, 2010)
 • od 2001 som mala na starosti manažovanie dobrovoľníkov, koordináciu projektov a komunikáciu so zahraničím a začala som pracovať aj ako sociálno-psychologický poradca pre náhradné rodiny
 • 1998 som v Návrate pracovala ako dobrovoľníčka a vo fundraisingu
 • Nadácia Občan a demokracia (MRG-S) – administrácia vzdelávacích programov k participatívnym metódam učenia, k zvyšovaniu tolerancie voči minoritám pre učiteľov stredných škôl (1998-2001)
 • Vzdelávací program EU, Leonardo da Vinci –asistent (1996 – 1997)

Máme s manželom syna. Je pre mňa veľkou školou a radosťou byť v roly mami. Obohacuje ma to a dáva príležitosť lepšie porozumieť rodičom, ktorí sa ocitli v náročných životných situáciách. Moje motto: „Nie je dôležité čo urobím, ale čo urobím po tom, ako som niečo urobil.“

Infolinka

nielen o adopcii