Termín
Aktuálne vzdelávacie podujatia
Typ podujatia
Mesto
09.11.
ASTRA DDP - výcvikový program
Výcvik
BA
23.05.
Tréning lektorov terapie dotykom
Tréning
BB
podľa záujmu
Vzťahová väzba u detí s náročnými detskými skúsenosťami
Seminár
SR
podľa záujmu
Základy práce so životnou históriou dieťaťa a tvorby kníh života
Seminár
SR
podľa záujmu
Vedenie prípadového stretnutia
Seminár
SR
podľa záujmu
Terénna sociálna práca s rodinami s cieľom rozvoja rodičovských zručností
Seminár
SR
podľa záujmu
Nástroje sociálnej diagnostiky s rodinami v teréne
Seminár
SR
podľa záujmu
Atlas bezpečia - Špecifiká dieťaťa z náhradnej rodiny alebo dieťaťa s ťažkým životným príbehom v škole
Seminár
SR
podľa záujmu
Sociálna diagnostika. Využitie a aplikácia konceptu vzťahovej väzby v sociálnej diagnostike
Seminár
BB
podľa záujmu
Ťažkosti s dotykom u detí s náročnými detskými skúsenosťami a možnosti nápravy
Seminár
SR
podľa záujmu
Dieťa s nepriaznivými životnými skúsenosťami v rodine
Seminár
SR
podľa záujmu
Dospievanie detí s náročnými životnými skúsenosťami
Seminár
SR
podľa záujmu
Dieťa s nepriaznivými životnými skúsenosťami a FASD v rodine
Seminár
SR
podľa záujmu
Dieťa s nepriaznivými životnými skúsenosťami v školskom prostredí
Seminár
SR
podľa záujmu
Narodení do samoty – pre personál nemocníc
Seminár
SR
podľa záujmu
Komunikácia s dieťaťom a zapájanie do rozhodovania
Seminár
SR
Infolinka

nielen o adopcii