RNDr. Eva Stanková, PhD.

špeciálna pedagogička

arrow-right arrow-right

Aktivity s deťmi a spolupráca s rodinami sú spoločným menovateľom rôznorodých aktivít, ktorým sa dlhodobo venujem. Vzdelávanie učiteľov, tábory, krúžky zamerané na turistiku a ekovýchovu, tvorivé dielne, komunitné projekty, v ostatných rokoch aj aktivity pre náhradné rodiny. Viac ako 20 rokov pracovných aj dobrovoľníckych aktivít – všade som sa stretávala s deťmi s rôznorodým zázemím. Najzmysluplnejšie činnosti boli tie, ktoré boli systematické, dlhodobé a ktoré vnímali deti a mladých v kontexte celej rodiny. Toto považujem za cestu, ako byť pre deti skutočnou podporou.

Svoje prírodovedné zameranie a pôvodné učiteľské povolanie som rozšírila o kvalifikáciu špeciálneho pedagóga. Aj vďaka tomu môžem spájať poznatky z rôznych druhov skúseností a praxe.

Ako špeciálny pedagóg v Návrate sa venujem najmä podpore a sprevádzaniu rodín, v ktorých sú súčasťou  náročnej životnej situácie detí problémy s učením a iné ťažkosti v školskom prostredí.  Poskytujem informácie a konzultácie učiteľom detí s traumou, pretože sú ich dôležitými blízkymi osobami. Pri dostatočnom porozumení životnej situácii dieťaťa môžu učitelia významne ovplyvniť jeho prežívanie a správanie.

Zaoberám sa aj témou rómskych detí v nerómskych rodinách, spoluorganizujem pobyty náhradných rodín a ďalšie podporné programy pre náhradné rodiny a rodiny v ťažkej životnej situácii.

Vzdelanie:

 • výcviky a vzdelávania:
  Terapia hrou (Inštitút terapie hrou, Bratislava)
  Filiálna terapia (Inštitút terapie hrou, Bratislava)
  Sindelar – tréner, Diagnostika a terapia deficitov čiastkových funkcií (Moduly 1 – 5, Centrum Dr. Sindelar Bratislava)
  Bilaterálna integrácia, certifikovaný terapeut (komplexný kurz BI, Centrum Avare, Bratislava)
  INPP – školský program
  Familienbrett – Rodinná doska
  Program ROPRATEM
  Supervízia v pomáhajúcich profesiách, akreditovaný kurz
  ďalšie krátkodobé vzdelávania: diagnostika vzťahovej väzby, dieťa s ranou traumou v škole
 • kvalifikačné vzdelávanie – špeciálna pedagogika, špecializácia:pedagogika detí s poruchami správania a detí psychosociálne narušených (Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta)
 • magisterské štúdium – učiteľ všeobecnovzdelávacích predmetov geografia – ekológia (Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied)

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

 • 2019: špeciálna pedagogička v Centre Návrat v Žiline
 • 2016 – 2019: dobrovoľnícka činnosť v Centre Návrat v Žiline
 • 2006 – doteraz: projektová manažérka komunitných a vzdelávacích aktivít a programov pre deti, koordinátorka občianskeho združenia Tilia, Rajec, práca v odbore environmentalistika
 • 2004 – 2007: lektorovanie výchovno – vzdelávacích aktivít
 • 2002 – 2003: stredoškolská učiteľka

V mojom nadšení pre spoluprácu s mimovládnymi organizáciami sa striedajú environmentálne, pedagogické i sociálne témy. V každej oblasti však stretávam vzácnych ľudí, ktorí vďaka svojej vytrvalej a niekedy mravenčej práci robia každodenný život lepším.

Som rada vonku, obdivujem prírodu a veľa čítam. Často aj s mojimi 2 dcérami.

Infolinka

nielen o adopcii