Podporte
nás

Mgr. Denisa Ničíková

koordinátorka Centra Návrat v Žiline

+421 907 135 744

arrow-right arrow-right

Od roku 1998 pracujem ako psychologička. Začínala som v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke pre mladistvé dievčatá s problematickým správaním. Tu sa vo mne vyformovalo presvedčenie, že jedine dobrá rodina – vlastná, náhradná alebo profesionálna, ktorá sa špecializuje na prácu s deťmi a mládežou s problémami v správaní, je to najlepšie, čo môže takýmto deťom a mládeži dať šancu na plnohodnotný rozvoj a dozretie. Bola som presvedčená, že len vzťahové osobné prostredie je jediné miesto, kde môžu byť naplnené potreby detí a mládeže bez problémov aj s problémami v správaní. Svoje miesto ako profesionál som videla v poskytovaní podpory rodinám, ktoré sa starajú o deti s problematickým správaním. Tiež som vedela, že v Diagnostickom centre sa môj sen uskutočniť nedá. 

Nakoniec moja túžba našla naplnenie v roku 2006 a začala som pracovať ako psychologička v Centre Návrat v Žiline. V roku 2011 som sa stala koordinátorkou Centra Návrat v Žiline.

Vzdelanie a výcviky:

 • Supervízny tréning
 • Program pripútania
 • Tréning rodičovských zručností s prvkami hrovej a filiálnej terapie
 • Videotréning interakcií v rodine
 • Kurzy Rodinné konštelácie podľa Berta Hellingera
 • Pedagogika pre mentálne postihnutých, Univerzita Komenského v Bratislave
 • Psychológia na Univerzite Komenského v Bratislave

Odborná prax a profesionálne skúsenosti:

 • 1998 – doteraz: psychologička (Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke, Špeciálnopedagogická poradňa pri ŠZŠ a ŠMŠ v Žiline, Návrat, o. z.)
 • od roku 2006 psychologička v Centre Návrat v Žiline
 • od 2011 koordinátorka Centra Návrat v Žiline
 • spolupracovala som s OZ Truc sphérique, Preles, Dogdocs, Kumakokra
 • lektorsky a supervízne som pôsobila aj v iných pracovných prostrediach, kde som mala možnosť profesne sa zdokonaľovať – Náruč Žilina, rôzne CDR a DSS, Domov na pol ceste v Krajnom, Gymnáziu Hlinská v Žiline

Mám rada ľudí, moderné umenie, kreslenie, prírodu, chôdzu, spánok, ticho a meditáciu. Veľmi rada sa čudujem nad zázrakmi života. Mojim životným krédom je: „Keď je v rodine láska, môžu sa diať zázraky. Aj keď len láska niekedy nestačí.“

Infolinka

nielen o adopcii