Podporte
nás

Naši partneri

Strategickí partneri

Finanční partneri

Nadační a NGO partneri

Nefinanční partneri

Verejní partneri

Ďakujeme za spoluprácu a podporu Úradom práce, sociálnych vecí a rodiny Bratislava, Žilina, Banská Bystrica, Stará Ľubovňa a Prešov.

Mediálni partneri

Zvláštne poďakovanie patrí tým, ktorí nás pravidelne podporujú finančne a tým prispievajú k stabilite našej organizácie a poskytovaných služieb. Ďakujeme všetkým, ktorí nám akoukoľvek pomocou uľahčujú prácu a umožňujú venovať sa tomu, čo považujeme za svoju úlohu - expertným dobrovoľníkom, tým, čo nám pomáhajú udržovať v chode naše počítače, webstránky, priestory alebo nám pomáhajú priamo v práci s deťmi a rodinami.

Infolinka

nielen o adopcii