Naši partneri

Strategickí partneri

Partneri

Nadační partneri

Verejní partneri

Mediálni partneri

Ďakujeme všetkým, ktorí nám akoukoľvek pomocou uľahčujú prácu a umožňujú venovať sa tomu, čo považujeme za svoju úlohu - expertným dobrovoľníkom, tým, čo nám pomáhajú udržovať v chode naše počítače, webstránky, priestory alebo nám pomáhajú priamo v práci s deťmi a rodinami.

Zvláštne poďakovanie patrí tým, ktorí podporujú *trvalý návrat finančne a tým prispievajú k stabilite našej organizácie a poskytovaných služieb.

Infolinka

nielen o adopcii