Podporte
nás

2 % dane

Hovoríme, že opusteným deťom nedávame hračky…

Ale kto sú tie opustené deti?

Pre nás sú to všetky deti, ktoré nemôžu vyrastať vo vlastnej rodine, pretože ich rodičia sa o ne z rôznych dôvodov nemôžu alebo nechcú starať. Tieto deti teda zažili opustenie najbližšou osobou, mamou, ktorá ich porodila, mamou a ocom, s ktorými možno nejaký čas žilo. Tieto deti nepotrebujú hračky a čokoládky, vianočné balíčky, ale potrebujú láskavý bezpečný blízky vzťah. Potrebujú niekoho, kto tu pre ne bude stále, bude pravidelne a až do ich dospelosti napĺňať ich potreby, ľúbiť ich a dodávať im potrebné schopnosti a odvahu do života. Také jednoduché to je.

V Návrate podporujeme ročne 500 náhradných rodín, v ktorých žije vyše 800 detí. AKO?

 • Môžu u nás absolvovať prípravu na adopciu alebo pestúnsku starostlivosť,
 • radi ich sprevádzame od prvých dní, keď k ním príde dieťatko, napr. ich učíme, ako sa ho dotýkať a prihovárať sa mu, aby sa cítilo bezpečne a čo najrýchlejšie sa medzi nimi vytvorilo vzťahové puto – ponúkame im Dotykovú terapiu,
 • učíme ich, ako hovoriť s deťmi o tom, že sú adoptované a o tom, čo všetko v živote prežili, pracujeme teda s ich životnou históriou a pomáhame tvoriť knihy života – lebo len dieťa, ktoré si dobre rozumie a pozná svoj príbeh môže ísť spokojne v živote ďalej,
 • ponúkame poradenstvo v tom, ako dieťaťu pomôcť zaradiť sa v škôlke či škole a v rôznych iných zložitejších situáciách.

Pre náhradné rodiny sme tu dlhodobo. S mnohými sme prešli cestu detstvom a dospievaním ich detí a dnes ich vidíme ako mladých dospelých, ktorí stoja na vlastných nohách.

Aby sme v tom mohli pokračovať, potrebujeme aj Vaše 2 %.
Pretože to, čo dieťa potrebuje, je rodina.

Ako darovať 2 % Návratu

Názov Návrat
Sídlo Pluhová 1, 831 03 Bratislava
Právna forma Občianske združenie
IČO 31746209 (zarovnáva sa sprava)
Postup pre zamestnancov

Ak ste zamestnancomza ktorého odvádza daň zamestnávateľ:

 • Požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie dane a oznámte mu, že budete chcieť poukázať svoje 2 % najneskôr do 15.2.2024.
 • Keď vám zamestnávateľ urobí ročné zúčtovanie a vystaví Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov vyplňte predvyplnený a editovateľný formulár Vyhlásenie o poukázaní dane. 
 • Z Potvrdenia o zaplatení dane zistíte dátum zaplatenia dane a môžete si vypočítať 2 %/3 % z Vašej zaplatenej dane.
 • Obe tlačivá je potrebné doručiť osobne či poslať poštou na daňový úrad podľa miesta Vášho bydliska do 30.4.2024.

Využite zároveň túto možnosť a dajte nám o sebe vedieť – zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.

Ak ste naším dobrovoľníkom a chcete od nás Potvrdenie o odpracovaní min. 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, kontaktujte zuzana.kucharova@navrat.sk.

Postup pre fyzické osoby

Ak ste FO, ktorá si podáva daňové priznanie sama:

 • Vypočítajte si 2 % z Vašej zaplatenej dane, resp. 3 % – ak ste v minulom roku aspoň 40 hod. dobrovoľníčili.
 • Vyplňte daňové priznanie, ktorého súčasťou je aj Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2 %/3 % zaplatenej dane. Využite možnosť dať nám o sebe vedieť, zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov.
 • Daňové priznanie doručte elektronicky na Finančnú správu resp. na daňový úrad podľa Vášho bydliska v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) a v tomto termíne zaplaťte aj daň z príjmov.
 •  V prípade osobného podania na daňovom úrade je potrebné predložiť aj Potvrdenie o podaní daňového priznania. 

Využite zároveň túto možnosť a dajte nám o sebe vedieť – zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.

Ak ste naším dobrovoľníkom a chcete od nás Potvrdenie o odpracovaní min. 40 hod. dobrovoľníckej činnosti, kontaktujte zuzana.kucharova@navrat.sk.

Postup pre právnické osoby
 • Vypočítajte si 1 % z Vašej zaplatenej dane. Ak do termínu podania daňového priznania venujete na verejnoprospešné účely* sumu vo výške aspoň 0,5 % dane, môžete pomôcť až 2 % z dane!
 • Daňové priznanie je potrebné odoslať elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania  a v tomto termíne aj zaplatiť daň z príjmov.
 • Využite zároveň túto možnosť a dajte nám o sebe vedieť – zaškrtnutím súhlasu so zaslaním Vašich údajov vo Vyhlásení/Daňovom priznaní. Ďakujeme.
 • Všetky detaily a podmienky venovania 2 % nájdete na www.rozhodni.sk.

* Podmienka je, že sumu vo výške minimálne 0,5 % dane daruje právnická osoba organizácii nezriadenej za účelom podnikania. Nemusí to byť nevyhnutne ten istý subjekt, ktorému právnická osoba asignuje 2 % dane.

Ako využívame 2 % z dane:

V Návrate všetku našu energiu venujeme tomu, aby deti vyrastali v rodine a v dlhodobých vzťahoch založených na bezpečí, láske, prijatí a istote. Tím našich odborníkov pomáha rodinám s vážnymi problémami, aby dostali včasnú odbornú pomoc, predišlo sa strádaniu ich detí a ich oddeleniu od rodičov. Opusteným deťom hľadáme náhradných rodičov a pomáhame im budovať si s nimi pevné bezpečné vzťahy.

Vaše 2 % z dane sú pre nás veľmi dôležité, pretože na rozdiel od štátnych zdrojov či grantových prostriedkov s nimi môžeme ihneď disponovať a pružne reagovať na potreby detí a rodín ponukou našich služieb. Napríklad nám umožňujú začať pomáhať rodinám v ťažkých životných situáciách včas, a tak predchádzať narušeniu rodinných vzťahov a prostredia, ktoré môže viesť až k vyňatiu detí. 

Čo sa už podarilo aj vďaka 2 %: 

 • Našli sme náhradnú rodinu už viac vyše 1000 znevýhodneným deťom (vyšší vek, iné etnikum, hendikep, zdravotné problémy…),
 • venujeme sa systémovým zmenám, zaviedli sme do praxe profesionálne rodiny, kde dnes vyrastá približne 1400 detí,
 • viac ako 500 náhradným rodinám poskytujeme dlhodobé odborné poradenstvo a špeciálne terapie,
 • odborne pomáhame každoročne vyše 350 deťom z ohrozených rodín, aby nemuseli byť z rodiny odobraté.
Príbehy z našej práce

„S rodinou štyroch maloletých chlapcov spolupracujeme už asi 8 rokov. V čase, keď naplno vypukla pandémia, bol otec chlapcov vo výkone trestu za neplatenie výživného na dieťa z predošlého vzťahu. Matka zostala na starostlivosť o deti sama, nemala podporu ani v rámci širšej rodiny či iných sociálnych vzťahov. Napriek snahe spolupracujúcich odborníkov stabilizovať rodinu aj v tomto období, bolo pre ňu ťažké udržať hranice a pravidlá pri štyroch chlapcoch plných energie. Deti nemohli chodiť do školy a do škôlky, výučba doma bola nedostatočná – rodina nemá prístup ani k internetu, takže dištančné vzdelávanie zlyhávalo. Chlapci sú veľmi živí a nemali ani dostatok plnohodnotného vyžitia v rámci voľného času počas prázdnin.

Na podnet orgánu sociálno-právnej ochrany detí a samosprávneho kraja boli z rodiny vyňatí neodkladným opatrením a umiestnení v Centre pre deti a rodiny (detskom domove). Najmladší chlapec bol ako dieťa do 6 rokov umiestnený v profesionálnej rodine a oddelený od súrodencov. Pre všetkých to bolo veľmi náročné obdobie. Matka sa psychicky zrútila, chlapci to prežívali veľmi ťažko, pýtali sa stále, kedy sa budú môcť vrátiť domov. Snažili sme sa byť matke podporou, riešili sme s ňou čiastkové ciele, ktoré mali viesť k čo najrýchlejšiemu návratu detí opäť domov. Našťastie chlapci aspoň zostali blízko bydliska a s matkou sa každý týždeň stretávali.

Napriek tomu, že v rodine boli nedostatky, takého opatrenie nám neprišlo v najlepšom záujme detí, a tak sme našli matke na jej žiadosť advokátku. Poskytla svoje služby „pro bono“ a napísala odvolanie. Medzitým sa otec chlapcov vrátil z výkonu trestu, nastúpil do zamestnania a neodkladné opatrenie bolo zrušené ako nedôvodné. Všetky deti sa tak mohli vrátiť opäť domov a momentálne už nastúpili aj do školy a škôlky.

Táto rodina je len jedna z mnohých, ktorá bojuje s podobnými problémami, a nielen počas pandémie. Navyše, ak nemá rodič podporu rodiny, komunity, je to ešte náročnejšie na zvládnutie krízových situácií. Rodiny v takýchto ťažkých situáciách potrebujú prístup k odbornej pomoci, odľahčovacej pomoci a dôležité je, aby všetci spolupracujúci odborníci ťahali za jeden koniec povrazu. Aj keď sa rodičia naďalej potýkajú s problémami, ktoré život prináša, veríme a budeme sa snažiť, aby chlapci už nemuseli zažiť traumu z odlúčenia od rodičov.” Slávka Vojteková, terénna sociálna pracovníčka v Centre Návrat v Bratislave

Čo chýba rodinám v ohrození?

Ďakujeme za Vašu dôveru! V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať: navrat@navrat.sk.

Poznámka:
Podľa Zákona č. 595/2003 Z.z. § 12 ods 7. písm a, b príjem z podielu zaplatenej dane a príjem získaný darovaním nie je predmetom dane.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii