Podporte
nás

Mgr. Alena Ileninová

sociálna pracovníčka

arrow-right arrow-right

V Návrate pôsobím od skončenia VŠ v roku 2008 ako sociálna pracovníčka pri práci s náhradnými aj sanačnými rodinami. Po návrate z rodičovskej dovolenky v roku 2022 som posledný rok viac v kontakte a službách pre záujemcov o prípravu na náhradnú rodinnú starostlivosť.

Odborná prax a profesijné skúsenosti

 • 2008 – trvá – Návrat o. z. – Sociálna pracovníčka – Práca s manželskými pármi a jednotlivcami, ktorí majú záujem prijať dieťa do niektorej z foriem náhradnej rodinnej starostlivosti, práca s náhradnými rodinami – poradenstvo, kluby, víkendové pobyty. Práca s rodinami v ohrození – sanácia rodinného prostredia. Poskytovanie nízkoprahových služieb.
 • 2008 – 2012 – Relevant, n.o. Prešov – Sociálna pracovníčka – Vedúca zariadenia Domov na polceste – práca s mladými dospelými ženami po odchode z detského domova.
 • 2003 – 2008 – dobrovoľnícke aktivity počas štúdia na VŠ s mladými dospelými po odchode z detského domova
 • 2000 – 2003 – Spoločenstvo evanjelickej mládeže – Administratívna pracovníčka. Organizovanie táborov a práca s mládežou.

Vzdelanie a výcviky

 • 2013–2014   Arteterapia – Terra Therapeutica o.z.
 • 2013             Dotyková terapia pre deti a masáže detí (Touch Therapy for Children and Children´s Massages) – CMT (Neera T. Paine) a Středisko náhradní rodinné péče, o. s.
 • 2010–2012   Modulárna škola duchovného poradenstva, Ellel Ministries
 • 2010–2011   FASD – Fetálne alkoholové spektrum porúch, Fundacja Fastryga
 • 2010              Pripútanie alebo vzťahová väzba, 4. medzinárodný seminár Mojmírovce, Návrat, Nancy J. Cohen,
 • 2010              Mosty z chudoby
 • 2003–2008   Prešovská univerzita, Filozofická fakulta – študijný odbor Sociálna práca
Infolinka

nielen o adopcii