Podporte
nás

Náhradná rodinná starostlivosť

Ako subjekt akreditovaný Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR poskytujeme záujemcom komplex služieb, ktoré sprevádzajú rodičov na ceste od prvotnej myšlienky na prijatie dieťaťa až po realizáciu rodičovstva.


V  oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti realizujeme nasledovné aktivity:

Ponúkame celú škálu podporných služieb podľa individuálnych potrieb rodiny. Toto spektrum zahŕňa špecializované psychologické, pedagogické a sociálne poradenstvo, terapeutické služby ako i sprostredkovanie svojpomoci a dobrovoľníckej podpory. 

Náš prístup je partnerský, profesionálny, individuálny  a rešpektujúci. Našou filozofiou je vytvárať bezpečie pre rodinu, tým že naši odborníci sú jej dlhodobo k dispozícii.


Uvedomujeme si, že dieťa, aj veľmi malé, prichádza do náhradnej rodiny spolu so svojou životnou históriou, ktorej súčasťou sú straty, nespracované traumy, psychická deprivácia.


Budúci rodičia sa cielene pripravujú na to, že budú niesť na svojich pleciach dôsledky dávnych psychických zranení dieťaťa.

 
Chceme tu byť pre nich a pomáhať im.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii