Podporte
nás

Mgr. Eva Teťáková

sociálna poradkyňa a supervízorka

arrow-right arrow-right

Som tu, lebo sú tu skvelí ľudia, od ktorých sa môžem stále veľa učiť.
Som tu, lebo to čo robíme, má pre mňa zmysel.
Som tu, lebo hodnoty, na ktorých naša práca stojí, sú aj moje.
Je pre mňa úžasné byť tu s ľuďmi a pre ľudí. Počúvať ako premýšľajú o témach súvisiacich s náhradným rodičovstvom, či rodičovstvom, vidieť ich ako to rodičovstvo robia a hľadať cesty ako ich spolu s nimi od niektorých starostí oslobodiť, aby opäť našli radosť, zmysel alebo ozdravili vzťah a vedeli, kto sú a kde sú…

Vzdelanie a výcviky:

 • 2010-2011 : Edukátorka v oblasti FASD – fetal alkoholového spektra porúch (87 hodín)
 • 2010 : Pripútanie alebo vzťahová väzba (aplikované programy v jednotlivých etapách života), medzinárodný seminár (32 hodín)
 • 2008 : Práca s emóciami v poradenskom procese, workshop (13 hodín)
 • 2007 : Supervízia v pomáhajúcich profesiách, výcvik (60 hodín)
 • 2006 : Výchova k ľudským právam, worshop
 • 2005 : Pripútanie ako základný predpoklad zdravého vývinu dieťaťa, medzinárodný seminár (32 hodín)
 • 2004 : Cesta k dorozumeniu – systemický prístup pri práci s klientom, výcvik (200 hodín)
 • 2004 : Attachment alebo Pripútanie rodiča a dieťaťa, medzinárodný seminár (40 hodín)
 • 2003 : Koordinátorka prevencie kriminality (128 hodín)
 • 2002-2003 : Tréning trénerov Developing the Methodology of Working with Children and Young People focused at life skills
 • 2001 : Poradenstvo pre oblasť závislostí, výcvik (100 hodín)
 • 1999-2000 : Základy supervízie, výcvik (180 hodín)
 • 1994-1996 : Špecializačné kvalifikačné štúdium etická výchova, MC Banská Bystrica
 • 1984-1989 : Pedagogická fakulta Banská Bystrica, učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov, pedagogika-vychovávateľstvo

Odborná prax a profesionálne skúsenosti:

 • od 2004 : Návrat, o.z. – pedagogická poradkyňa pre oblasť náhradnej rodinnej starostlivosti, koordinátorka projektu, supervízorka
 • 2006-2008 : UMB Banská Bystrica – katedra sociálnej práce – externá odborná asistentka
 • 1999-2004 : Cesty, o.z. Nižná – dobrovoľnícka práca – vedenie organizácie, manažovanie projektov
 • od roku 1998 až dodnes : Iuventa Bratislava, externá spolupracovníčka – regionálna koordinátorka programu Mládež pre Európu, Mládež – školiteľka, hodnotiteľka projektov, facilitátorka programu KomPrax
 • 1996-2004 : Okresný úrad Tvrdošín – metodička, odborná radkyňa
 • 1983-1996 : Stredné odborné učilište Nižná – vychovávateľka, vedúca vychovávateľka, učiteľka
Infolinka

nielen o adopcii