Podporte
nás

Mgr. Soňa Očkášová

psychologička

arrow-right arrow-right

Do roly psychologičky pre náhradných rodičov som vstúpila v roku 2005, keď som začala spolupracovať s Asociáciou náhradných rodín. V bratislavskom Centre Návrat pracujem od augusta 2010 ako poradkyňa – psychologička.

Už na gymnáziu som tušila, že by som rada pracovala v sociálnej sfére s klientmi. Vyštudovala som najskôr Vzdelávanie dospelých so špecializáciou na sociálnu prácu, potom jednoodborovú Psychológiu, oba odbory na Filozofickej fakulte Prešovskej Univerzity v Prešove. S psychologickým poradenstvom som začínala na Linke detskej dôvery v Košiciach. V tom čase som si uvedomila, aké dôležité je rodinné zázemie pre dieťa a aké následky môže mať nedostatok lásky, pozornosti a bezpečia od rodičov.

Po ukončení štúdií moje kroky viedli do biznis sféry, kde som pracovala ako konzultantka pre rozvoj ľudských zdrojov. Získala som mnohé cenné poznatky o fungovaní organizácie, motivácii ľudí pre prácu, rozvoji osobnostného potenciálu.

Šesť rokov materskej dovolenky s mojimi dvoma synmi bolo zaujímavým obdobím v mojom živote, počas ktorého som spoznala radosti aj strasti rodičovstva a nahliadla som hlbšie (nielen) do detskej duše. Rozhodla som sa spoznávať svet detí, ktoré mali náročný štart do života a prešli skúsenosťou straty vlastných rodičov. Navštevovala som kluby náhradných rodín v Bratislave, kde som vďaka Asociácii náhradných rodín získavala skúsenosti v tejto oblasti.

V auguste 2010 som sa stala Návraťáčkou, nastúpila som ako psychologička, no nebránila som sa ani ďalším výzvam, ktoré v Návrate prichádzali. Pričuchla som k sociálnej práci i fundraisingu, dva roky som mala tú česť koordinovať služby pre náhradné rodiny v bratislavskom centre, čo bolo pre mňa príležitosťou, ako využiť svoje poznatky z oblasti riadenia organizácie a ľudských zdrojov. Téma náhradného rodičovstva a práca s prijatými deťmi sa pre mňa stala potešením. Pripravovala som mnohých budúcich náhradných rodičov na prijatie dieťaťa – tešila ma hlavne práca so skupinou žiadateľov, pracujem s náhradnými rodičmi, ktorí prijali dieťa do pestúnstva či adopcie, výzvou a potešením bola pre mňa vždy práca s deťmi a dospievajúcimi pri spracúvaní ich životnej histórie. Veľmi ma oslovila a inšpirovala dyadická terapia, pri ktorej je dôležité súčasné zapojenie oboch rodičov a dieťaťa.

Po tom, ako som sa stala tretíkrát mamou, som sa naplno vrátila k práci s klientmi – náhradnými rodičmi a ich deťmi, v poradenskom procese a pri dyadickej terapii, ktorej sa intenzívne venujem od roku 2014. V roku 2021 som bola certifikovaná ako lektorka – trénerka výcviku ASTRA DDP. Návrat sa tak stal organizáciou, ktorá prináša výcvik zameraný na prácu s attachmentom a náročnými detskými skúsenosťami prostredníctvom postupov dyadickej terapie, na attachment zameranej terapie a terapeutického rodičovstva a ja lektorkou, ktorá má tú česť spolulektorovať tento výcvik.

Vzdelanie a výcviky

 • Lektorský výcvik ASTRA DDP (2020 a 2021)- certifikát s oprávnením organizovať a lektorovať výcvik ASTRA DDP na Slovensku
 • Dyadická a vývojová psychoterapia (Natama Praha)
 • Terapia hrou v piesku podľa modelu V. Satirovej
 • Pripútanie alebo vzťahová väzba a práca so životnou históriou dieťaťa (Mojmírovce)
 • Kurz filiálnej terapie (Zuzana Dubeková – Tatárová, Bratislava)
 • Psychológia (Filozofická fakulta PU v Prešove)
 • Vzdelávanie dospelých – Sociálna práca (Filozofická fakulta PU v Prešove)

Odborná prax a profesijné skúsenosti

 • od 2010 Návrat – psychologička
 • 2005 – Asociácia náhradných rodín – psychologička
 • Slovak Telekom – odborná konzultantka pre rozvoj ľudských zdrojov
 • Linka detskej dôvery (Košice) – dištančné psychologické poradenstvo

Som dušou východniarka z Košíc, kde mám rodičov a mnoho priateľov. Mojím domovom je Bratislava, kde žijem s rodinou. Baví ma cestovať po Slovensku, ale aj inam, obzerať krásne mestá i prírodu, mám veľmi rada turistiku, lyžujem, plávam, čítam a stretávam sa s priateľmi.

Infolinka

nielen o adopcii