Podporte
nás

Mgr. Zuzana Petrincová

sociálna poradkyňa

arrow-right arrow-right

Sprevádzam ľudí prípravou na náhradné rodičovstvo a rodiny po prijatí dieťaťa. Venujem sa dotykovej terapii ako nástroju pomoci k vytváraniu si väzby s dieťaťom. Som poradca a sprievodca pre rodiny s dieťaťom s FASD (Fetálnym alkoholovým spektrom porúch), pomáham rodinám pracovať so životnou históriou dieťaťa a venujem sa aj sociálno-psychologickému poradenstvu v procese sprostredkovania dieťaťa.

Vzdelanie a výcviky:

 • 2015: Kurz sluchovej stimulácie BENAUDIRA
 • 2015: Základný kurz v bazálnej stimulácii
 • Účasť na seminároch a konferenciách: Poruchy učenia, správania, poruchy koncentrácie, ADHD, ADD, Aspergerov syndrome a ich neurofyziologické príčiny z pohľadu INPP, Dobrá prax – naša inšpirácia
 • 2013: Dotyková terapia pre deti a masáže detí, Praha
 • 2013: Vzťahová väzba a psychická traumatizácia v ľudskom živote
 • 2012: INPP školský program, 16 hod.
 • Od 2011: Dieťa s FASD – štandardy prístupu a terapie, 87 hod., edukátorka v oblasti
 • FASD, pokračovanie v programe vzdelávania v spolupráci s Nadáciou Harmony a
 • Nadáciou FASTRIGA v Poľsku
 • 2010: Pripútanie alebo vzťahová väzba a práca so životnou históriou dieťaťa (Mojmírovce)
 • 1995 – 2000: Univerzita J.A. Komenského BA, Pedagogická fakulta, odbor Sociálna práca
 • 1992 – 1993: Cambrige University – First English Celtificate

Odborná prax a profesijné skúsenosti:

 • Od 1995: sociálna pracovníčka v Návrate, o.z.
 • 1994 – 1995: Asistentka, Nadácia Alternatíva – Centrum Návrat
 • 1993 – 1994: Odb. asistentka, Systém inžinierskych služieb, Bratislava
 • 1991 – 1993: Au pair Veľká Británia
 • 1989 – 1991: Detská sestra, Nedonosenecké oddelenie, NsP Bezručova, Bratislava
Infolinka

nielen o adopcii