Podporte
nás

Podpora náhradných rodín

Naša súčasná ponuka služieb pre náhradné rodiny stavia na našich viac ako 25-ročných skúsenostiach.

Metódy špecializovaného poradenstva v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti Návrat postupne vytváral  v modelových projektoch, ktoré reagovali na potreby rodín. Dlhoročná skúsenosť pracovníkov Návratu s poskytovaním poradenstva v oblasti náhradného rodičovstva sa vyprofilovala do vytvorenia viacerých programov a služieb, ktoré poskytujú komplexnú a dlhodobú podporu pre náhradné rodiny, postavenú na ich potrebách, špecifikách detí a špecifikách slovenských podmienok.

Rešpektujeme skutočnosť, že náhradné rodiny potrebujú odbornú podporu v rôznych fázach náhradného rodičovstva a súčasne aj skutočnosť, že poradenstvo sa v týchto prípadoch zameriava na

 • rodičov,
 • deti,
 • ďalších členov rodiny
 • a na rodinu ako celok.

Deťom a rodičom v náhradných rodinách  poskytujeme pomoc prostredníctvom nasledujúcich služieb a aktivít:

 • sociálne,  psychologické a pedagogické poradenstvo pre rodiny a pre deti – individuálne poradenstvo na rôznej kvalitatívnej a kvantitatívnej úrovni,
 • dlhodobé vzdelávanie náhradných rodičov – vzdelávacie a zážitkové semináre pre rodičov,
 • program pripútania  –  dlhodobý program založený na zážitkovej práci s celou rodinou s využitím arteterapeutických prístupov (Attachment theory),
 • podporné skupiny pre rodičov, podporné skupiny pre deti, spoločné podporné skupiny pre rodičov a deti – dlhodobý program pre skupinu rodičov využíva zážitok, dynamiku skupiny, arteterapeutické prístupy,
 • tréningy rodičovských zručností – dlhodobé individuálne tréningy pre rodičov a deti zamerané na rozvoj rodičovských zručností s využitím prvkov terapie dotykom, hrovej a filiálnej terapie a videotréningu interakcií,
 • víkendové poradenské pobyty zamerané na vzdelávanie, individuálne poradenstvo, supervíziu a psychohygienu, organizované pre celé rodiny,
 • rodičovské skupiny s rôznou mierou odborného a svojpomocného zamerania vedené v spolupráci odborníka a laického poradcu,
 •  vytvárame platformu pre vznik a fungovanie Klubov náhradných rodín – svojpomocných združení sústredených okolo skúsených náhradných rodičov tzv. laických poradcov,
 • odľahčovacie služby pre rodiny realizované pripraveným a odborne vedeným dobrovoľníkom – práca s deťmi, učenie, pomoc v domácnosti, voľnočasové aktivity a šport pre deti,
 • terénna sociálna práca v náhradných rodinách – poradenstvo v prirodzenom rodinnom prostredí, predovšetkým pre rodiny s náročnou dostupnosťou odbornej pomoci,
 • outdoorový program pre dospievajúcu mládež z náhradných rodín – rovesnícky program zameraný na zvládanie záťaže a prekonávanie prekážok, rozvoj kreativity, schopnosť spolupráce, budovanie pozitívnej  identity – zabezpečovaný dobrovoľníkmi s odbornou psychologickou participáciou.

Poradenstvo ponúkame aj prostredníctvom Infolinka nielen o adopcii na čísle 0907 80 80 80 a online poradne

Podporné služby pre náhradné rodiny tvoria najväčšiu časť našich služieb. Podpora náhradných rodín je potreba, ktorá trvá počas celého času náhradného rodičovstva a vlastne ho aj presahuje.

Často sa stretávame aj s potrebou mladých dospelých ľudí, ktorí hľadajú svoje korene, potrebujú si vyjasniť, kto boli ich rodičia, prečo, za akých okolností sa ich cesta a cesta ich biologických rodičov rozdelili.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii