Podporte
nás

Bratislava

Kontaktné údaje na centrá v Žiline, Banskej Bystrici a Prešove nájdete prekliknutím záložky hore.

Kontaktné údaje

Názov Návrat, o. z. a Centrum Návrat v Bratislave
Sídlo Pluhová 1, 831 03 Bratislava
Tel. číslo +421 252 444 361
Sanácia rodín +421 918 111 155
Public Relations & Fundraising +421 915 716 410
E-mail navrat@navrat.sk
Osobné konzultácie Podľa dohody na uvedených tel. číslach, prípadne po dohodnutí osobne v Centre Návrat.

Fakturačné údaje

Názov Návrat, o. z.
Adresa sídla Pluhová 1, 831 03 Bratislava
Banka Prima banka Slovensko, a. s.
Číslo účtu IBAN SK14 3100 0000 0040 0045 8116
SWIFT LUBASKBX
IČO 31746209
DIČ 2020856376
IČ DPH SK2020856376 (registrácia pre daň podľa §7a platná od 28.7.2021)

Návrat, o. z. je registrované na MV SR pod číslom VVS/1 – 900/90-10539. Návrat poskytuje služby ako akreditovaná organizácia na základe rozhodnutí MPSVaR SR č.sp. 1993/2006-I/21 AK zo dňa 28.3.2006, č.sp. 28630/2006-I/21 AK zo dňa 22.12.2006, sp.č. 8386/2016-M_OSSODRAK zo dňa 2.5.2016, sp.č.20873/2018-M_OAK zo dňa 14.11.2018 a č. sp. 18254/2020-M_OHKSSAA zo dňa 24.9.2020, predlžené rozhodnutím MPSVaR SR č. sp. 12188/2021-M_OHKSSAA zo dňa 24.2.2021, právoplatné 26.2.2021 na obdobie 5 rokov.

Ako sa k nám dostanete?

Električkou 2 alebo 4 na zastávku Kuchajda, autobusom 50, 51 alebo 98 na zastávku MiÚ Nové mesto (Polus City Center) a potom peši smerom ku Kuchajde a zabočiť vľavo na Pluhovú.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii