Daniela Vrabľová

špeciálna pedagogička

arrow-right arrow-right

Po krátkom hľadaní, keď som ako absolventka pracovala v Detskom domove (teraz Centrum pre deti a rodiny), som našla zmysel v školskom poradenstve. Neskôr sa ku mne dostala výzva pracovať v Návrate. Téma vzťahov, prijatia, opustenia, traumy… Nie je to žiadna ľahká romantika, ale dáva mi to zmysel. Opustení majú byť obklopení tými, ktorí ich budú milovať. Tým, ktorým bolo ubližované sa má dostať pomoc. V Návrate mám príležitosť byť svedkom toho, ako sa rodia vzťahy. 

To, s čím sa v práci dennodenne stretávam a to, v čom sa vzdelávam sú pre mňa navzájom hnacím motorom. Každá náročná oblasť z praxe ma núti hľadať lepšie a lepšie riešenia a každá nová informácia, či zistenie ma neustále uisťuje, že existuje veľa spôsobov, ako čo najlepšie pomôcť opusteným najmenším, len to treba nájsť. A tak hľadám ďalej… 

Vzdelanie a výcviky

 • 2023 – Výcvik Bilaterálna integrácia, Centrum Avare Bratislava, pod vedením dr. Andrew Dalziell
 • 2016 – 2017 Senzorická integrácia, FAScinujúce deti
 • 2014 – INPP, terapia neuromotorickej nezrelosti, Bratislava, IPS,
 • 2014 – Konferencia Neurobiologický vývoj dítěte, Praha, Natama, Jonathan Baylin Ph.D.
 • 2014 – Bazálna stimulácia, výcvik, IBS, medzinárodný certifikát,
 • 2014 – Senzorická integrácia
 • 2013 – Sandplay terapia
 • 2012 – Konferencia „Nádej na uzdravenie“ Praha, Dr. Daniel Hughes, zakladateľ Dyadickej vývinovej terapie 
 • 2012 – Konferencia Poradenstvo a psychoterapia detí a adolescentov, Bratislava, Prof. Garry L. Landret, Terapia Hrou
 • 2010 – Pripútanie alebo vzťahová väzba, 4. medzinárodný seminár Mojmírovce, Návrat, Dr. Nancy J. Cohen, Ph.D. 
 • 2009-2010 – Dyadická terapia – výcvik, Praha (terapia porúch attachmentu), Dr. Arthur Becker-Weidman Ph.D.
 • 2008 – Filiálna terapia 
 • 2006,  2007 – Letná adlerovská škola (Párové poradenstvo a terapia, Poradenstvo deťom a dospievajúcim)
 • 1998 – 2003 Štúdium na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, odbor Pedagogika emocionálne a sociálne narušených

Odborná prax a profesijné skúsenosti

 • Od 2021 VUDPaP, externý expert, konzultant, PODPORA A ROZVOJ MULTIDISCIPLINÁRNEJ SPOLUPRÁCE V PRAXI, tvorba odborných postupov a odborných stretnutí k problematike vzťahovej väzby
 • Od 2006 Návrat, o. z. – špeciálny pedagóg, príprava žiadateľov, sprostredkovanie dieťaťa, sprevádzanie klientov, poradenstvo, terapie
 • 2004 – 2006 Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie, Sabinov – špeciálny pedagóg, diagnostika, individuálna práca, poradenská a metodická činnosť s rodičom a učiteľom
 • 2003 – 2004 Detský domov Sečovce, špeciálny pedagóg, individuálna a skupinová práca s deťmi s nariadenou ústavnou výchovou
 • 2001 – 2002 Konzultant, Linka detskej istoty, Bratislava, činnosť popri štúdiu, spojená so vzdelávaním a odborným vedením 

Mojou najintenzívnejšou skúsenosťou je moje materstvo. Je aj mojou radosťou, motiváciou, školou a výzvou. Napriek všetkému, čo mám naštudované a načítané, je mojím mottom: „Všetko je len obdobie.“

Infolinka

nielen o adopcii