Podporte
nás

Ponuka partnerstva

Staňte sa súčasťou zmeny, aby všetky deti z detských domovov vyrastali v rodine

PREČO DETI OSTÁVAJÚ V DETSKÝCH DOMOVOCH?

Deti, ktoré momentálne vyrastajú v detských domovoch (dnes centrá pre deti a rodiny), sú ťažko umiestniteľné do rodín, pretože majú špeciálne potreby. Tie kladú na náhradných rodičov vyššie nároky a predstavujú vyššiu mieru záťaže. Sú to deti so zdravotnými problémami a znevýhodnením, psychiatrickými diagnózami či zmyslovými obmedzeniami, ale aj väčšie súrodenecké skupiny či staršie deti. Tieto deti vyrastajú spolu, ale samy. Nepoznajú bezpečný vzťah s rodičom, ktorý je pre dieťa nenahraditeľný a mnohokrát liečivý.

NAŠA VÍZIAŽIADNE DIEŤA NA SLOVENSKU NEMÁ VYRASTAŤ V INŠTITÚCII

Sme presvedčení, že každé dieťa má právo na napĺňanie základných fyzických a psychických potrieb a plný rozvoj svojej osobnosti, čo je možné jedine v rodine.  Žiadne dieťa na Slovensku nemá vyrastať v inštitúcii. 

Aby sa však našli náhradní rodičia schopní a ochotní postarať sa o ne, potrebujú dostatočnú a dostupnú podporu od odborníkov z organizácií ako je Návrat, od štátu a od celej spoločnosti.

ČO PRE TO MÔŽEME SPOLOČNE UROBIŤ?

Staňte sa súčasťou riešenia a dohodnite si s nami stretnutie, na ktorom vám predstavíme náš projekt a možnosti zapojenia sa. Hľadáme nových partnerov (organizácie, firmy, expertných dobrovoľníkov či médiá), s ktorými nás bude spájať spoločný záujem: nachádzať skutočné a dlhodobé riešenia pre konkrétne rodiny a deti, ale aj systém ako taký.

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Marek Roháček
predseda a zakladateľ Návratu

Kontaktujte nás:
tel.:  0905 216 745, 02/52 44 43 61 
email: marek.rohacek@navrat.sk

———————————————————————————————————————————————

Čo sa Návratu podarilo?

Prečítajte si dôležité medzníky v 30 ročnom príbehu Návratu, ktoré zmenili situáciu opustených detí na Slovensku.

Zoznam našich partnerov

Vo vzťahu s našimi partnermi je pre nás samozrejmosťou otvorenosť a individuálny prístup. Rozumieme potrebám podnikateľského sektora v oblasti firemného darcovstva a rešpektujeme jedinečnosť našich partnerov. Usilujeme sa vytvárať partnerstvá v súlade s marketingovou a komunikačnou stratégiou partnera. Lebo veríme, že základom úspechu je nájdenie vzájomných prienikov medzi našimi víziami a cieľmi.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii