Podporte
nás

Centrum pre deti a rodiny

Program: Podpora rodín, v ktorých by mohol byť ohrozený zdravý psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa, náhradných rodín a rodín, ktoré prevzali dieťa do osvojenia alebo predosvojiteľskej starostlivosti

Voľné kapacity v regiónoch k 31. 3. 2024

Bratislavský a Trnavský kraj – Centrum Návrat v Bratislave

V prípade záujmu kontaktujte koordinátorku: Mgr. Katarína Záborská, 02 5244 4361, katarina.zaborska@navrat.sk

Opatrenie Počet hodín
§11 ods. 2 písm a) zákona 305/2005 z.z. v platnom znení opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových, rozchodových situáciách, keď je dieťaťu a jeho rodičom potrebné poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo 0
§11 ods. 2 písm. b) zákona 305/2005 z. z. v platnom znení b) – opatrenia pre rodičov dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu 0
§11 ods. 2 písm. c) zákona 305/2005 z.z. v platnom znení – opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových, rozchodových situáciách, kedy je potrebné dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode 0
§ 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine – uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu 0

Banskobystrický a Nitriansky kraj – Centrum Návrat v Banskej Bystrici

V prípade záujmu kontaktujte koordinátorku:

Opatrenie Počet hodín
§11 ods. 2 písm a) zákona 305/2005 z.z. v platnom znení opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových, rozchodových situáciách, keď je dieťaťu a jeho rodičom potrebné poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo 0
§11 ods. 2 písm. b) zákona 305/2005 z. z. v platnom znení b) – opatrenia pre rodičov dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu 0
§11 ods. 2 písm. c) zákona 305/2005 z.z. v platnom znení – opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových, rozchodových situáciách, kedy je potrebné dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode 0
§ 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine – uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu 0

Žilinský a Trenčiansky kraj – Centrum Návrat v Žiline

V prípade záujmu kontaktujte koordinátorku: Mgr. Eva Stanková, 0905 893 535, eva.stankova@navrat.sk

Opatrenie Počet hodín
§11 ods. 2 písm a) zákona 305/2005 z.z. v platnom znení opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových, rozchodových situáciách, keď je dieťaťu a jeho rodičom potrebné poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo 0
§11 ods. 2 písm. b) zákona 305/2005 z. z. v platnom znení b) – opatrenia pre rodičov dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu 0
§11 ods. 2 písm. c) zákona 305/2005 z.z. v platnom znení – opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových, rozchodových situáciách, kedy je potrebné dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode 0
§ 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine – uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu 0

Prešovský a Košický kraj – Centrum Návrat v Prešove

V prípade záujmu kontaktujte koordinátorku: Mgr. Alena Molčanová, 0918 653 818, alena.molcanova@navrat.sk

Opatrenie Počet hodín
§11 ods. 2 písm a) zákona 305/2005 z.z. v platnom znení opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových, rozchodových situáciách, keď je dieťaťu a jeho rodičom potrebné poskytnúť alebo sprostredkovať sociálne poradenstvo 0
§11 ods. 2 písm. b) zákona 305/2005 z. z. v platnom znení b) – opatrenia pre rodičov dieťaťa odporučiť psychologickú pomoc v záujme obnovy manželského spolužitia a v záujme predchádzania nepriaznivým vplyvom rozvodu 0
§11 ods. 2 písm. c) zákona 305/2005 z.z. v platnom znení – opatrenia pre dieťa a rodičov v rozvodových, rozchodových situáciách, kedy je potrebné dieťaťu poskytnúť alebo zabezpečiť potrebnú psychologickú pomoc aj po rozvode 0
§ 37 ods. 2 písm. d) zákona o rodine – uloženie maloletému dieťaťu alebo jeho rodičom povinnosti podrobiť sa sociálnemu poradenstvu alebo inému odbornému poradenstvu 0
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii