Centrum pre deti a rodiny

Program: Podpora rodín, v ktorých by mohol byť ohrozený zdravý psychický, fyzický a sociálny vývin dieťaťa, náhradných rodín a rodín, ktoré prevzali dieťa do osvojenia alebo predosvojiteľskej starostlivosti

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii