Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

sociálna pracovníčka

kamila.dragasicova@navrat.sk

 

V Návrate pracujem ako sociálna poradkyňa pre náhradných rodičov. Neustále som v procese učenia, zbierania skúseností a vlastného osobného posunu. Silnú motiváciu pre túto prácu mám vďaka rodinám, s ktorými sa stretávam, aj vďaka ľuďom, ktorých som spoznala tu v Návrate.

Som fanúšikom modelu Virginie Satirovej, ktorého hlavnou myšlienkou je zameranie sa pri pomoci deťom na celú rodinu ako komplexný rodinný systém, na jej zdroje a silu pozitívneho, čo môžeme nájsť v jednotlivých členoch rodiny, vo vzťahoch, v komunikácii.

Práca s rodinou, aj keď je náročná, bola a stále je pre mňa srdcovou záležitosťou, je veľmi inšpiratívna, je pre mňa výzvou.

 

 

Odborná prax a profesijné skúsenosti

  • od 2018 – sociálna poradkyňa a terénna sociálna pracovníčka Návrat
  • 2013 – 2018 - terénny sociálny pracovník, práca s rodinami v nepriaznivej životnej situácii v Linke detskej istoty, n. o. (do 31.10.2014 pod Slovenským výborom pre UNICEF)
  • 2016 - streetworker: Ženy ulice, Linka detskej istoty, n. o.
  • ·2012 – 2013 - pracovník na odd. SPOD a SK: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
  • 2011 – 2012 - koordinátor programov pre školy: Slovenský výbor pre UNICEF


Vzdelanie a výcviky

  • magisterské štúdium v odbore Sociálna práca / Misijná a charitatívna práca VŠ ZaSP sv. Alžbety / Fakulta misijnej práce a tropického zdravotníctva, Bratislava
  • výcvik STAR basic VI. podľa modelu Virginie Satirovej pre pomáhajúce profesie
  • Tréning lektorov terapie dotykom - 2019

 

V súkromnom živote som predovšetkým mamou troch detí. Okrem trávenia času s deťmi a s priateľmi mám rada knihy, filmy, prechádzky, niekedy rockovú hudbu, niekedy ticho...