Návrat, občianske združenie

jediný domov pre dieťa je rodina

Aktuality

Ako plánovať intervencie, keď už máme za sebou sociálnu diagnostiku rodiny?

vzťahová väzba s traumatizovaným dieťaťom -

porozumenie dieťaťu s FASD -

vedenie stretnutí viacerých strán

Čo sme robili? Veľa aktivít, veľa tém, ale 1 cieľ - aby deti boli vo svojej rodine, škole, komunite v bezpečí a prežívali zdravé vzťahy.

Ako napísať stručne a výstižne o podpore náhradných rodín? Ako napísať o tom, ako robí Návrat „opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí”? Ako popísať jeden rok tejto práce?

Tento článok je možno tak trochu správa o detstve niektorých detí, premýšľanie o ich rodičoch, ale tiež o zdrojoch okolo rodín. A asi to je správa aj o nás - o našom hľadaní, prekonávaní bariér, hľadaní konsenzov a kompromisov, o úspechoch i neúspechoch a o „držaní sa” nádeje.

Rozhovor s pestúnskou mamou o terapii dotykom a o tom, ako im pomáha s upevnením vzťahovej väzby s prijatým synom.

 

Vzťahy z detstva ovplyvňujú všetky naše ďalšie vzťahy. Zmeniť ich nemôžeme, ale môžeme im porozumieť. A aj svoje deti vychovávať s hlbším porozumením.

V novembrovom podvečere horí sviečka a hrá pokojná hudba. Stretávame sa na Jesenici – jesennom komunitnom stretnutí pre rodičov, ktorých sa týka už mnoho rokov adopcia či pestúnstvo.

O diskusii a výstave, ktorú si vo foyer kina v Krupine môžete pozrieť ešte do 30. novembra 2019.

V pondelok 21.10.2019 o 11:00 sme otvorili vo výstavnej sieni Mestského domu kultúry v Revúcej fotografickú výstavu Martina Dubovského: IN MIMINO VERITAS - NEPIJEM NA JEHO ZDRAVIE.