Podporte
nás
29.1.2024

Týždeň rešpektuplných dotykov

V Návrate sa už stáva tradíciou, že sa každý rok jeden týždeň intenzívne venujeme dotykom, no nie hocijakým. Dotykom vrúcnym, starostlivým, vnímavým a rešpektuplným

Práve dnes, kedy sa správy o násilí, šikane, o strese dospelých, o úzkostiach dospievajúcich stali dennými správami, máme príležitosť spomaliť a zamerať sa na to, čo sa vieme naučiť o dotykoch. Rešpektuplné dotyky nás vedia naučiť nielen to, čo je nám príjemné a čo nie. Môžu nám pomôcť rozvinúť vlastnú schopnosť upokojovať emócie, ktoré nami dennodenne lomcujú a znovuobjaviť alebo rozvinúť schopnosť úcty k iným spolu s rešpektovaním ich hraníc.

Terapiu dotykom učíme takmer 20 rokov nielen náhradných rodičov, ale aj rodičov s vlastnými deťmi a pomáhajúcich profesionálov. Naše skúsenosti a skúsenosti z iných organizácií potvrdzujú, že zvýšenie rešpektuplnej (verbálnej i dotykovej) komunikácie medzi rodičmi a deťmi výrazne zlepšuje vzťahy, zbližuje ich a robí ich vnímavejšími a rešpektuplnejšími k iným. Princípy terapie dotykom sa dajú aplikovať aj v školskom prostredí a v iných prostrediach.

V dňoch 5. – 11. februára 2024 budeme viac o týchto témach hovoriť prostredníctvom aktivít Týždňa rešpektuplných dotykov. Niektoré z nich budú otvorené pre verejnosť a budeme radi, ak sa k nám pridáte.

  • Na našej fcb stránke a youtube kanáli počas týždňa nájdete sériu videí Rodič ako detské ihrisko s konkrétnymi inšpiráciami, ako podporiť vzťah rodiča a dieťaťa cez dotyk v hre. 
  • 3. februára Centrum Návrat v Žiline v rámci víkendového pobytu pre náhradné rodiny pripravil vzdelávací blok o dotykovej terapii pre rodičov
  • 6. februára sa rodičia zoznámia s dotykovými hrami pre rodičov s deťmi rovno na dvoch Kluboch Malkáčov – jeden Klub organizuje Centrum Návrat v Žiline, druhý Centrum Návrat v Bratislave
  • 6. februára organizuje informačné stretnutie o terapii dotykom pre Komunitné centrum Žilina – Hájik Centrum Návrat v Žiline
  • 7. februára Centrum Návrat v Banskej Bystrici pripravil nielen pre náhradných rodičov z okolia Brezna Seminár o dotykoch s názvom Rodič ako oáza bezpečia
  • 8. februára Centrum Návrat v Prešove organizuje vo svojich priestoroch Deň dotyku s nasledujúcimi blokmi:

– 10:00 – 12:00 DOTYK AKO REČ – úvod do dotykovej terapie s ochutnávkou inštruktáže

– 14:00 – 16:00 DOTYK AKO LIEK – nadstavba dotykovej terapie pre pokročilých, pre rodičov starších detí, pre rodičov, ktorých deti majú prejavy, s ktorými by dotyková terapia mohla pomôcť

– 16:00 – 18:00 DOTYK V HRE – dotykové hry a aktivity pre rodičov s deťmi

  • 8. februára pozýva Centrum Návrat v Banskej Bystrici všetkých, ktorých téma dotykov zaujíma na podporné stretnutie adoptívnych rodičov v Leviciach na tému Dotyky medzi rodičom a dieťaťom: zásadní pomocníci pre budovanie vzťahu, psychickej odolnosti a sebaúcty
  • 27. februára Centrum Návrat v Bratislave pripravil pre žiadateľov o náhradnú rodinnú starostlivosť seminár o dotykovej terapii 

Detailnejšie informácie o jednotlivých aktivitách nájdete vo facebookovej udalosti Týždeň rešpektuplných dotykov.

Téme dotyku vo vzťahoch a dotykovej terapii sa venujeme v Návrate dlhodobo, možno vás zaujmú ďalšie naše zdroje a aktivity:

S témou hlbokých vzťahov súvisí aj téma bezpečnej vzťahovej väzby, ktorú sme spracovali na web stránke vztahovavazba.navrat.sk.

Ponúkame na nej:

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii