Podporte
nás
tím Centra Návrat v Prešove
24.5.2024

Zvonec zvoní, škola volá, rodičia

Nie, nepomýlili sme sa. Po skutočne „veľkej prestávke“, čo bolo témou posledného víkendového pobytu pre náhradné rodiny vlani na jeseň, sme prvý májový víkend žili s rodinami a ich deťmi školou. Presne tak. Len s tým rozdielom, že do „školských lavíc“ si tentokrát nesadli deti, ale ich rodičia. Zvolávanie na vyučovanie však už prebiehalo presne podľa pravidiel. Zvonilo sa – ako inak – zvončekom.

Téma pobytu „Školáci – terajší i budúci“ vzišla z potrieb rodín, s ktorými sme v Prešove v kontakte, o čom svedčí aj to, že kapacita naň sa naozaj veľmi veľmi rýchlo naplnila. Niet sa čo čudovať. Deti trávia v škole viac času ako doma a je teda prirodzené, že rodičia sa potrebujú vysporiadať s mnohými otáznikmi, ktoré volajú po pozornosti a vplývajú na celú rodinu.

Aj preto sme sa na školu pozreli nielen očami prijatého dieťaťa ale aj očami náhradného rodiča a zamerali sme sa na to, s čím sa v školách stretávajú a akým ťažkostiam najčastejšie čelia.

  • Prijaté deti sú vo väčšine prípadov deti s ranou vývinovou traumou a zároveň sú vnímané ako iné – rómske, zvláštne, adoptované. Obidva faktory sú zdrojom ťažkostí, ktoré tieto deti v škole zažívajú, či už na úrovni dosahovania požadovaného výkonu /problémy s pozornosťou, senzorickou integráciou, pamäťou/ alebo na úrovni sociálnych vzťahov /nadväzovaní kamarátstiev…/.
  • Rodičia prijatých detí, ako mnohí iní rodičia, častokrát kladú veľký dôraz na úspech dieťaťa v škole a neuvedomujú si, že tento tlak ide na úkor vzťahu. Neúspech dieťaťa zvyknú považovať za svoje zlyhanie. Ťažšie sa im prijíma aj skutočnosť, že rané traumy dieťaťa môžu mať a mávajú vplyv na vývin jeho mozgu, na spôsob prijímania informácií, na kognitívne i exekutívne funkcie mozgu. V tom lepšom prípade riešia rodičia dilemu, ako veľmi uprednostniť vzťah s dieťaťom pred výkonom v škole, resp. ako ustáť ten tlak okolia na výkon

S rodičmi sme hovorili o prevencii školských zlyhaní, o tom, čo si môžu všímať, čomu venovať pozornosť a ako sa na vstup do školy pripraviť. Prebrali sme tiež dilemu odkladu školskej dochádzky a ako sa s ňou vyrovnať. Rozobrali sme si učenie ako také, ktoré z funkcií sú do tohto zdanlivo jednoduchého procesu zapojené. No zároveň sme si ich prepojili s teóriou vývinovej traumy a povedali sme si, ktoré funkcie sú následkom nepriaznivého prostredia a raných zážitkov narušené. Porozumieť procesu vnímania prijatého dieťaťa a jeho špecifík nám pomohla pani Janka Repaská z TIJA, ergoterapeutka praktizujúca terapiu senzorickej integrácie.

Vzdelávanie bolo popretkávané množstvom názorných ukážok, cvikov a odporúčaní, ako vie rodič dieťaťu s prežitou ranou traumou pomôcť a uľahčiť mu školské povinnosti. Samozrejme bol i priestor na diskusie a osobné zdieľania napríklad aj o tom, aké to je byť rodičom prijatého dieťaťa, ktoré už je v škole je alebo ho škola iba čaká: … veď to bude dobré… som detailista… úspech v škole nezaručuje úspech v živote… …chuť utiecť… škola – moje nervy!… úloha pre mňa, či pre žiaka?… trápim sa, topím sa… sme ako dozorcovia… zatiaľ som optimista… som unavená, nespím…

Do programu deti vstúpili cez neobyčajný čarovný svet Encanto a potom už počas celého pobytu objavovali svoje špeciálne dary a talenty. Objavovali to, čo im pomáha, uľahčuje sa napojiť na kolektív alebo spolužiaka, presvecuje cestu školou a potrebnými výkonmi v nej. Hľadali spôsoby, ako povedať a vyjadriť: toto viem, zvládam, vládzem a toto je občas nad moje sily, s tým potrebujem pomôcť a ako pri školských aktivitách zapojiť čo najviac zmyslov a vnemov.

V rámci tejto časti si deti vyrobili lampáše či čarovné domčeky a školy presvetlené sviecou a spísaním všetkého, čo sa im nie príliš páči na papierového hada, ktorý skončil v ohni, mali možnosť na chvíľu sa oprostiť od toho ťažkého. 

Deti tiež mali priestor a aj odvahu hovoriť s ostatnými o tom, čo zažívajú s pedagógmi, rodičmi a spolužiakmi. Jednoducho o tom, čo je v ich školskej realite fajn, aj čo fajn nie je. Úprimnosť v ich výpovediach bola bezhraničná, keď hovorili o tom, ako sa v škole necítia prijaté ani pochopené, ako zažívajú výsmech, ako sa učiteľom i spolužiakom nepáči ich správanie.

Pre staršie deti sme prvýkrát realizovali celodenný outdoorový program v Tatrách. Bolo to možné aj vďaka tomu, že sme po dlhej dobe mali k dispozícii naozaj veľa dobrovoľníkov. Nosnou myšlienkou bolo zamýšľanie sa nad životnými hodnotami a čo všetko sme pre to ochotní obetovať, prekonať, zvládnuť. Spomedzi všetkých hodnôt, ktoré odzneli, rodina jednoznačne viedla. 

S týmto vedomím sme ich postavili pred výzvu, zdolať lanovú dráhu na Štrbskom plese. Spoločne sme strávili asi 2 hodiny vo výške, medzi stromami, na rôznych labilných prekážkach, istení len karabínami a spoliehajúci sa na podporu a povzbudenia ostatných členov skupiny. Niektorí prekonali strach, iní riskovali, aby pomohli niekomu v náročnej situácii, niekto musel tlmiť prebytok svojej energie, aby neublížil sebe ani iným, niekto sa nechal trpezlivo inštruovať, hoci mu to v bežnom živote nejde. V závere pobytu uvažovali nad tým, čo môžu oni sami urobiť pre zlepšenie vzťahov doma či v škole.

Popravde, miestami na nás doliehala ťažoba nepochopenia detí a ich prežívania – zo strany pedagógov, spolužiakov a niekedy i rodičov. Ale nedali sme sa zlomiť. Spoločne sme nachádzali možnosti riešení ich situácie. Stihli sme toho skutočne veľa, a veľa aj nestihli. Takže pokračovanie niekedy nabudúce.

Tím Centra Návrat v Prešove

Pobyt náhradných rodín sme mohli zrealizovať vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne. Ďakujeme.

PODPORTE NÁS
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii