Podporte
nás
19.4.2024

DIEŤA V CENTRE ZÁUJMU, multidisciplinárny workshop

Dieťa opustené i s traumatickou skúsenosťou je v Návrate v centre našej pozornosti už 30 rokov a vždy sa usilujeme konať v jeho najlepšom záujme.

Rodinám vlastným aj tým, ktoré prijali takého dieťa, poskytujeme služby zamerané na podporu rodičovstva a rozvíjanie blízkych vzťahov medzi rodičmi a ich dieťaťom. Vieme však, že nás je viac. V rôznych etapách, smeroch a systémoch vstupujeme do života týchto detí a vo významnej miere ovplyvňujeme ich vývin.

Preto pozývame všetkých vás – odbornú verejnosť, pomáhajúcich profesionálov i rodičov starajúcich sa o deti s náročnými životnými skúsenosťami, na workshop na tému DIEŤA V CENTRE ZÁUJMU.

Zameriame sa na ňom na hľadanie a prezentáciu potenciálu a limitov odbornej psychosociálnej pomoci pre deti s náročnými životnými skúsenosťami a po odborných vstupoch a prezentáciách bude priestor na odbornú diskusiu v pracovných skupinách i na otázky z praxe.

Workshop sa bude konať 15. mája 2024 v priestoroch M ARÉNA, Švábska 22/A, Prešov, www.marena.sk.

Účastnícky poplatok je 40,- eur.

Svoju účasť prosím potvrďte do 1.5.2024 na https://forms.gle/2Ctqz6RGtqSSrgNU6.

Bližšie informácie o konaní sú Vám k dispozícii na 0918391019 alebo navratpo@navrat.sk.

Tešíme sa na Vás. Váš Návrat.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii