Podporte
nás
30.5.2024

Návrat má 30 rokov. Čo sa vám spája s jeho menom? Čo by nebolo, keby Návrat nebol?

Na našej ceste sme stretli veľa vzácnych ľudí. Niektorí nás sprevádzali dlhšie, iní kratšie. Boli takí, ktorí sa cestou odpojili i takí, ktorí sa k nám pridali. A dokonca, niektorí sa aj vrátili. Naši kolegovia, učitelia a časom i priatelia. Zaujímalo nás, ako nás za tie roky vnímajú. Preto sme sa niekoľkých z nich opýtali: „Čo sa vám spája s menom Návrat? Čo by nebolo. keby Návrat nebol?“

Prečítajte si, čo o nás povedali.

„Návrat je pre mňa organizácia, ktorú som videla vznikať v roku 1993 v obývačke u Marka Roháčka a ktorú celé tie roky sledujem a obdivujem. Za Návratom je obyčajná, no nespochybniteľná idea, že deti – aj tie nechcené či odmietnuté – majú vyrastať v milujúcej rodine. Je to na prospech nielen im či rodinám, ktoré ich prijali, ale celej spoločnosti. Keby nebol Návrat, bolo by v tejto krajine oveľa viac nešťastných ľudí, ktorí nevedia zvládnuť normálny život, lebo v detstve nezažili lásku a prijatie.“ Eva Čobejová, novinárka

Dva nadšení, mladí kluci, Marek a Vladko. Přijeli jen tak do Prahy, před 30 lety, kdy jsem je poprvé potkala ve Fondu ohrožených dětí, Na Poříčí. Hovořili jsme o všem, co děláme my a jaká je situace na Slovensku, atd. Ale ti dva kluci měli dávno jasné, co chtějí, za čím jdou, o co usilují. Jen si asi chtěli utříbit své názory a myšlenky u lidí, které studovali a věřili jim. Např. u pana prof. Z. Matějčka, doc. J. Kovaříka a mnoho dalších laskavých a moudrých lidí. Ale oni vždy věděli své. Návrat změnil a zachránil životy mnoha opuštěným dětem na Slovensku. Zbořili jste hranice, zdi kojeneckých ústavů, dokázali jste mnohé prosadit a transformovali původní, zastaralý systém československé politiky a péče o ohrožené děti. Moc jsem vám to přála a radovala se z vašich úspěchů. Ráda vzpomínám na všechny semináře, které jste nám poskytli, na společné projekty, které jsme společně vymýšleli a uskutečnili. Vážím si toho, že jste se vždy uměli podělit a sdílet vaše know-how i s dalšími, státními, nestátními i mezinárodními organizacemi. Byla to obohacující, inspirující a vždy krásná setkání, s vámi Navraťáky. Návrat je pro mě hluboké osobní i profesní přátelství, blízkost, upřímnost, úcta a pokora k těm, kteří potřebují pomoci, pro které jsme na světě. Návrat je naděje, že to jde. A za to vám všem patří můj veliký dík a poklona. Kdyby Návrat nebyl, malé děti by nadále žily v Kojeneckých ústavech, nebyla by profesionální péče, nebyla by podpora pěstounským rodinám, nebyl by jeden zákon, který chrání ohrožené děti, nebylo by tolik skvělých lidí, kteří jsou v pobočkách Návratu a každý den řeší složité konkrétní situace dětí a jejich rodin. Prostě by to bylo asi jako dříve a o ohrožené děti by se nikdo na Slovensku takhle nestaral.“ Věduna Bubleová, zakladateľka Střediska náhradní rodinné péče v Prahe, ktoré je dlhodobým partnerom Návratu

„Návrat sú pre mňa kamaráti, ktorí po páde komunizmu mysleli na deti bez rodiny. To, že vydržali 30 rokov, ukazuje, aká silná myšlienka to je a ako veľmi odhodlaní tí kamaráti boli. Keby nebol Návrat, neboli by stovky detí, vyrastajúce v prostredí prijatia, a boli by stovky dlhodobo trpiacich duší. Bez Návratu by tu teda bolo menej lásky.“ Štefan Hríb, šéfredaktor .týždeň

„Patrím k ľuďom, ktorí OZ Návrat trochu poznajú, trochu pozorujú, zachytávajú referencie a trochu na nereagujú, občas trochu nahliadnu do „interiéru“ reálne i obrazne. Patrím k ľuďom, ktorí mali to šťastie a česť byť pri začiatkoch Návratu. Živo si spomínam, ako som sa stretol s Marekom a Vladom na univerzitnej pôde. Pamätám si, ako ich téma rodinnej náhradnej starostlivosti zaujímala už počas študentských rokov. Mám v živej predstave dvoch mladých radikálnych a idealistických „snílkov“. Z tejto perspektívy je potom fascinujúce a obdivuhodné vidieť, ako sa ich mierne naivná predstava o pomoci deťom a rodinám napĺňa v zmysluplnej, tvorivej, systematickej a každodennej aktivite a ako dosiahla súčasnú úroveň. Úroveň vysokej kvality, jedinečnej konzistencie a spoločenskej hodnoty. Činnosť „Návratu“ sa v mojich očiach spája s mnohým, čo priniesla Nežná revolúcia. V Návrate sa zhmotňujú hodnoty a idey slobody, nezávislosti, emancipácie, participácie, otvorenosti, tolerancie, ale aj dôslednosti a snahy riešiť skutočné problémy ľudí a ľudských osudov. Po tridsiatich rokoch existencie považujem Návrat za mimoriadne úspešný projekt a príležitosť byť pri jeho začiatkoch považujem za česť. Mal som viacero príležitostí stretnúť sa s ľuďmi z Návratu. Takmer vždy to boli stretnutia inšpiratívne, tvorivé a v neposlednom rade aj veselé a optimistické. Imponuje mi postoj pracovníkov Návratu, vnímam ho ako protiklad štandardného slovenského frflania, ako cestu k hľadaniu riešení a vytrvalú snahu neodkláňať sa od vlastných hodnôt. Čo by nebolo, ak by Návrat nebol? Nedokážem to posúdiť v celom spektre aktivít Návratu. Som však presvedčený, že by na Slovensku bolo omnoho viac ľudí, ktorých život by bol smutnejší, zložitejší a ťažší. A to nie je len dosť, to je veľa.“ Vladimír Labáth, profesor sociálnej práce, ktorý bol pri začiatkoch Návratu

„Zapálení ľudia, ktorí chcú skutočne pomáhať deťom. Od prvých rokov, keď si možno vystačili s tým zápalom, až po dnešok, keď im to nadšenie zostalo, ale pribudla plná profesionalita. Ako sudkyňa viem, že Návrat je na riešenie „veľkých“ rodinných problémov. Keby nebol Návrat, nebolo by návratov. Návraty majú zmysel, ak sú ukotvené a trváce. Rozobraté na drobné – podpora pre rodiny, ktoré prijali deti – sprevádzanie pre nich, podpora roky po tom, ako si deti adoptujú – to sa mi javí ako veľmi dôležité. A zase z mojej profesie sudkyne – práca s problematickými rodičmi. Je málo možností pre súd dať naozaj konfl iktným rodičom čo i len malú šancu, stať sa opäť kompetentnými.“ Eva Farkašová, sudkyňa zaoberajúca sa rodinným právom

„Obsah slova návrat vo mne vyvoláva pocit bezpečia. Návrat do detstva? k dobrým priateľom? k rodičom? k hodnotám, ktoré mi život robia krajším? Návrat k veciam prežitým a z odstupom času ich človek vníma v kontexte. Múdrejšie aj poučenejšie. Čo by bolo, keby nebol Návrat? Prázdnota.“ Jaro Vojtek, filmár

Návrat je pre mňa prepojením srdca, hodnôt a kvality. Spravil pre Slovensko a najmä pre rodiny a deti, ktorým sa venuje, obrovskú službu. Priniesol novú paradigmu. Ovplyvnil pohľad celého systému na to, čo potrebujú opustené deti a ako im poskytovať tú najlepšiu možnú náhradnú rodinnú starostlivosť. Pomáha však i prevenčne, osvetou a službami pre rodiny v ohrození. Ak by nebol Návrat, Cesta von by nemala jeden zo svojich vzorov. Chýbala by nám tu organizácia, od ktorej sa môžeme učiť odbornosť i inšpirovať sa ľudským prístupom. Ak by nebol Návrat, boli by sme chudobnejšia krajina.“ Pavel Hrica, riaditeľ Cesty von

„S Návratom spájam najkrajšie projekty v mojej výskumníckej práci. Mapovanie a „zmäkčovanie“ verejnej mienky, spoločenských nálad, ale aj vývoja náhradnej starostlivosti o deti na Slovensku pre Návrat boli pre mňa vždy veľkým záväzkom. Návrat je poznanie. Verne vypovedá o našej spoločnosti, o potrebe uvážlivej pomoci a pokory, o systémovej „chybovosti“, spupnej moci a do neba volajúcej hlúposti. Pri ľuďoch z Návratu si pripadám veľmi nedokonalá. Oni sú odhodlaní, vytrvalí, pokojní a tak neskutočne fokusovaní. Každé stretnutie s nimi – po celé tie roky – ma zakaždým obohatilo a inšpirovalo v mojej práci aj živote, ich myšlienky boli vždy svieže a príťažlivé. Viackrát som bola svedkom, že Návrat má dokonalý prehľad vo svojej oblasti, je skôr neviditeľný, pritom všetko sleduje, a keď je potrebné alebo je vyzvaný, ozve sa. (Sú to moje obľúbené pasáže, ako vo výbornom filme.) Prehovorí pravdivý úsudok. Návrat nelavíruje, neexperimentuje, nehrá sa na spasiteľa všetkých detí, ktoré to potrebujú, nereformuje systém opantaný mocou úradníkov a politikov. Nepodlieha zvodom úspešnej, etablovanej neziskovej organizácie, ani samoľúbej sebaprezentácii. Nepritakáva s cieľom zapáčiť sa držiteľom financií. Netaktizuje, a predsa je ten najlepší stratég. Keby nebol Návrat, nebol by tu správny kurz, že dieťa potrebuje rodinu a má vyrastať v rodine. Bez Návratu by sme si to možno uvedomovali, ale nevideli kadiaľ vedie cesta.“ Lýdia Marošiová, sociologička

„Vybaví sa mi dôvera, istota, nepodmienečná láska… A ak by ste neboli, bolo by tu jedno veľké prázdno.“ Jana Žitňanská, politička, ktorá sa osobne a dlhodobo angažuje v sociálnej oblasti

„Pre mňa sú Návrat predovšetkým milí a kvalitní ľudia. Široká komunita, ktorá na mňa mala formatívny vplyv. Akosi nevdojak mi položili veľké otázky života. A v mojom profesionálnom živote som vďaka nim mohol pracovať na zmysluplných projektoch. Keby nebol Návrat, pre mňa osobne by bol život chudobnejší o ľudí, myšlienky, životné výzvy. A svet by bol určite chudobnejší o množstvo výborných rodičov.“ Marek Šulík, režisér a pedagóg

„Úžasná neziskovka plná úžasných ľudí. Ukážka toho, aké dôležité sú mimovládne organizácie pre zlepšovanie života na Slovensku – v tomto prípade detí, ktoré vďaka Návratu nachádzajú svoj plnohodnotný domov a ľudí, ktorý takýto domov chcú vytvárať. Je pre mňa cťou, že môžeme dlhodobo spolupracovať. Keby Návrat nebol, nestalo by sa mnoho silných a dôležitých príbehov, mnohé z nich poznám osobne. Bola by to škoda – primárne pre konkrétnych ľudí, ktorí vďaka Návratu môžu spolu žiť, ale aj pre celú spoločnosť.“ Michal Kaščák, hudobník a CEO festivalu Pohoda

Návraťáci dnes
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii