Podporte
nás
Danka Žilinčíková
18.11.2016

Terapia dotykom ako liečba porúch pripútania a následkov psychickej deprivácie

Pripravte sa na myšlienkovú revolúciu! Pripravte sa na to, že terapiu dieťaťa máte vo vlastných rukách!

Zabudnite takmer na všetko, čo ste doteraz vedeli o dôležitom, ale prehliadanom liečebnom nástroji: dotyku! Pripravte sa na myšlienkovú revolúciu! Pripravte sa na to, že terapiu dieťaťa máte vo vlastných rukách! Terapia dotykom lieči tak, ako by ste to nepredpokladali…


Výroky absolventov tréningu hovoria za všetko:
„Neopísateľné! Dozvedela som sa o sebe, o svojom dotyku a môžem to využiť všade.“
„Stratila som bezstarostnosť – a pohodlie, nechať niektoré veci tak. Jednoducho po tomto tréningu musím robiť veci inak a podporiť aj ostatných.“


24-hodinový tréning nových lektorov terapie dotykom sa uskutočnil 24.-26.10. v Banskej Bystrici.

trening lektorov terapie dotykom 1
Vybratých bolo 8 záujemcov, ktorí splnili vstupné podmienky a postupne počas tréningu sa zoznamovali s odbornými východiskami, princípmi, hodnotami a pravidlami terapie dotykom:

  • s jej miestom v oblasti liečby porúch pripútania a ranej traumy dieťaťa (trauma z opustenia, zanedbávania, zneužívania),
  • v liečbe psychickej deprivácie a následkov hospitalizmu,
  • s jej aplikáciou pre zraniteľné skupiny rodičov/opatrovateľov a detí
  • a prípadne ako prevenciu i liečbu v oblasti zneužívania, zanedbávania a týrania detí.


Tréning obsahoval sebaskúsenostnú časť a trénovanie praktických nástrojov aplikovateľných pre podporu a úpravu vzťahu rodič – dieťa.
Pokračovať bude praktickými skúškami a supervíziou na prelome januára a februára 2017. Po jej úspešnom absolvovaní budú absolventi certifikovaní ako lektori terapie dotykom a zaradení do ďalšieho systému vzdelávania a supervízie pod vedením trénerov Návratu.


Tréning je odborným príspevkom Návratu pre citlivý rozvoj a skvalitnenie „služieb a postupov“ v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a pre podporu jej ďalšieho nalaďovania sa na rešpektujúce prístupy k zraniteľným skupinám rodičov a detí.


Návrat má v súčasnosti v každom Centre Návrat najmenej jedného lektora terapie dotykom. Lektori terapie dotykom sú pripravení sprevádzať adoptívnych, pestúnskych, profesionálnych rodičov i rodičov zo zraniteľných skupín kurzom alebo programom terapie dotykom, ktoré prebiehajú individuálne či skupinovo.


Programy a kurzy terapie dotykom sú postavené ako kurzy rozvíjajúce dôležité rodičovské zručnosti a kompetencie ako napríklad:

  • schopnosť porozumieť neverbalite dieťaťa (aj dieťaťa s traumatickou skúsenosťou) a signálom nespokojnosti dieťaťa so spôsobom či miestom dotyku dospelého,
  • schopnosť dospelého naladiť sa na konkrétne dieťa a jeho potreby a ohľaduplne ich uspokojiť,
  • schopnosť vytvoriť pokojné a bezpečné prostredie a citlivý kontakt s dieťaťom,
  • schopnosť citlivo zadávať a vnímať hranice a uznať ich dieťaťu,
  • ale aj schopnosť reorganizovať vzťahovú väzbu dieťaťa s dospelým a pod.

Trénerky terapie dotykom Alena Molčanová a Dana Žilinčíková sú vyškolené certifikovanou masážnou terapeutkou Neerou Paine, ktorá Terapiu dotykom vytvorila v spolupráci s terapeutkou Sandy Andersen (terapeutka zaoberajúca sa liečbou ranej traumy dieťaťa a poruchami attachmentu).

trening lektorov terapie dotykom 3

Viac o terapii dotykom:

Dotyková terapia v Návrate

Prečo stále točíme o dotykovkách?

Odskúšané: Terapia dotykom môže zlepšiť vzťahy

Jednoduchý a príjemný spôsob zbližovania

Nestačí sa len dotýkať

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii