Podporte
nás
Danka Koníček Žilinčíková
1.2.2023

Týždeň rešpektuplných dotykov v rodinách

…to, čo všetci denne potrebujeme je vrúcny, starostlivý, vnímavý a rešpektuplný dotyk.”

Neera T. Paine, certifikovaná masážna terapeutka

Od roku 2004 nás pani Neera T. Paine opakovane školila v používaní terapii dotykom pri práci s rodinami v rôznych situáciách. Spolu so Sandy Andersen  a Nancy Cohen nás praktickým spôsobom sprevádzali ako koncept vzťahovej väzby preniesť do našej dennej praxe s rodinami, ktoré zápasia s náročnými životnými okolnosťami alebo s rodinami, ktoré prijali dieťa so skúsenosťou zanedbávania, zneužívania, týrania či opustenia. To najdôležitejšie, v čom nás podporovali bolo sústrediť sa na vzťah rodič- dieťa, na rešpekt a úctu v komunikácii, verbálnej i dotykovej, na pocit bezpečia jednej aj druhej strany v tomto vzťahu a na zvýšenie hladiny bezpečia. Sústrediť sa zároveň na rozoznávanie hraníc toho druhého a na ich rešpektovanie.

Takmer 20 rokov sa usilujeme sprevádzať rodičov z rôznych skupín k rozvoju ich vlastného komunikačného i dotykového jemnocitu uvidieť dieťa s jeho jedinečnosťou. Nebyť expertmi na dieťa či rodiča, ale  byť podporovateľmi rodičov. Princípy terapie dotykom sme preniesli do rôznych našich služieb i do komunikácie pre verejnosť. Sme svedkami toho, že praktizovanie týchto princípov v rodinách posúva vzťahy a eliminuje napätie a neporozumenie v nich.

V dňoch 6. – 12. februára 2023 by sme radi viac o týchto témach hovorili prostredníctvom aktivít Týždňa rešpektuplných dotykov v rodinách.

 • Na našej fcb stránke a youtube kanáli počas týždňa nájdete sériu videí Ako dotyková terapia pomáha, o tom ako terapia dotykom podporuje vzťahy v konkrétnych rodinách
 • V dňoch 6. – 20. februára si môžete pozrieť  výstavu fotografií Petra Cocha o rešpektuplných dotykoch v rodinách Môžem sa ťa dotknúť?  v Europa Shopping Centre v Banskej Bystrici
 • 7. februára Centrum Návrat v Bratislave pripravil pre náhradné rodiny Klub predškolákov, na ktorom si vyskúšajú nácvik relaxácií a úvod do terapie dotykom
 • 7. februára pozýva Centrum Návrat v Banskej Bystrici všetkých rodičov na workshop o rešpektuplných dotykoch a bezpečnej vzťahovej väzbe Rodič ako oáza bezpečia pre svoje dieťa – prihlásiť sa môžete cez e-mail jana.ruskova@navrat.sk, príspevok na seminár 10 €, počet miest je limitovaný
 • 7. – 9. februára sa v rámci Tréningu profesionálnych rodičov účastníci zoznámia so základmi terapie dotykom (organizuje Centrum Návrat v Žiline)
 • 8. februára na Podpornej mamovskej skupine v Centre Návrat v BB sa mamy zoznámia so základnými princípmi terapie dotykom a ako sa o seba aspoň trošku postarať
 • 9. februára Centrum Návrat v Prešove organizuje v svojich priestoroch Deň  dotyku, kde budú aktivity pre rôzne cieľové skupiny
  • 10:00 – úvod do dotykoviek pre rodiny, ktoré prijali malé deti
  • 15:00 – 16:00 Ostrovy – relaxačná hodinka pre rodičov
  • 16:00 – 17:30 Nadstavbové dotykovky – dotyková terapia pre pokročilých, pre rodičov starších detí, pre rodičov, ktorých deti majú prejavy, s ktorými by dotyková terapia mohla pomôcť
  • 15:00 – 17:30 Program pre deti – počas programu pre rodičov bude zabezpečený program pre deti – budú si môcť vyskúšať rôzne senzorické pomôcky
 • 12. februára o 19:00 si môžete pozrieť webinár Komenského inštitútu a Návratu o rešpektuplných vzťahoch v rodinách Ako vychovať dieťa s dobrým vzťahom k sebe aj iným a o knižke Ako sa stať dosť dobrým dotykovým rodičom, moderuje Juraj Hipš, diskutovať bude Zuzana Zimová a Dana Koníček Žilinčíková, webinár je otvorený pre kohokoľvek
 • 16. februára o 17:00 pozývame náhradných rodičov z Bratislavy a okolia na Klub náhradných rodín do MC Hojdana, témou bude aj rešpektuplný dotyk

Detailnejšie informácie o jednotlivých aktivitách nájdete vo facebookovej udalosti Týždeň rešpektuplných dotykov v rodinách.

Téme dotyku vo vzťahoch a dotykovej terapii sa venujeme v Návrate dlhodobo, možno vás zaujmú ďalšie naše zdroje a aktivity:

S témou hlbokých vzťahov súvisí aj téma bezpečnej vzťahovej väzby, ktorú sme spracovali na web stránke vztahovavazba.navrat.sk.

Ponúkame na nej:

Séria videorozhovorov Ako dotyková terapia pomáha sme natočili v rámci projektu Liečme vzťahy dotykom, ktorý podporila Nadácia Slovenskej Sporiteľne.

Výstavu fotografií Môžem sa ťa dotknúť? sme mohli realizovať v rámci projektu Vianočný fond pomoci Nadácie Orange.

Ďakujeme.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii