Podporte
nás
16.4.2018

Ak sa začnú hýbať, môžu nájsť rovnováhu aj v svojich životoch a vzťahoch

Centrá Návrat sú  už pár mesiacov vybavené ďalšími  dôležitými pomôckami pre deti a ich rodiny.  Spoločným menovateľom týchto pomôcok je ROVNOVÁHA.

Prečítajte si reflexiu nielen o rovnováhe od  našej kolegyne Danky Vráblovej, špeciálnej pedagogičky.

Ako by ste odpovedali na otázku, koľko zmyslov má človek? Na prvý pohľad jednoduchá otázka, veď sme sa to všetci učili už v základnej škole. Predsa 5. Budem však oponovať. Je ich až 7. Viaceré terapeutické prístupy, ktoré pracujú s telom a zmyslami už dávno hovoria, že okrem zraku, sluchu, čuchu, chuti a hmatu máme aj zmysel pre rovnováhu a propriocepciu (tlak a napätie vo svaloch a šľachách). Ako spolu tieto zmyslové systémy spolupracujú, ktoré sú kompenzovateľné a bez ktorých sa žiť nedá sme hovorili na jednom zo stretnutí svojpomocnej skupiny náhradných rodičov v Prešove. Na seminári s názvom Pohyb a zmysly sme hovorili o tom, že rovnováha je dôležitejšia, než si uvedomujeme. Asi práve preto, že od kedy sa naučíme vzpriamene stáť a osvojíme si stabilnú chôdzu je to nevedomý proces – až kým nezakopneme.

Švajčiarsky psychlológ Jean Piaget zistil, že „fyzický pohyb dieťaťa je základ kognitívneho, sociálneho a emocionálneho vývinu. Ak sa nevyvinie fyzický pocit rovnováhy, je pravdepodobné, že následne vznikne problém aj s mentálnou rovnováhou. Problémy s pohybom súvisia aj s oneskoreným vývinom reči a ak je poškodený vývin zmyslov, rozvoj inteligencie sa preruší a proces učenia sa spomalí“.

Minulý rok sa nám vďaka Nadácii EPH podarilo posilniť našu profesionálnu pomoc o ďalšie pomôcky a pridali sme aj ďalšiu špeciálnu službu: požičovňu pomôcok do domácnosti. Ide o pomôcky, ktoré napomáhajú získať rovnováhu, vnímať vlastné telo, integrovať zmysly.

Okrem spomínaného seminára  sme zrealizovali viaceré vzdelávacie a zážitkové aktivity o dotykoch, zvlášť pre našu špecifickú skupinu klientov, najmä detských s ťažkým začiatkom. No našli sme si priestor aj pre rodičov sústredených v materských centrách s pomôckami masírovania, ktoré zintenzívňujú želaný pocit. Realizovali sme napr. diagnostiku senzorickej integrácie 5 ročného dieťaťa a po supervízii so zahraničnou lektorkou tohto prístupu sme vypracovali praktický návod pre rodičov s využitím domácich stratégií senzorickej integrácie.

Mnohé z pomôcok už niekoľko mesiacov slúžia rodinám. Bobo panák (boxovací vak) je napríklad požičaný v rodine, kde prijaté dieťa objavuje akceptovateľnú formu prejavu hnevu. Vibračné lehátko slúži drobcom, ktoré príde so svojou biologickou či adoptívnou mamou ku nám na konzultáciu či kurz rozvoja rodičovských zručností. Polohovacie ruky sme zapožičali nemocnici pre opustené  bábätká, kým ich v objímaní vystriedajú iné, tie živé ruky. Rovnako pomáhajú pri ukážke bazálnej stimulácie najmenších detí, ktorí sa stali našimi klientmi. V jednotlivých centrách čakajú na svoju chvíľu mnohé zmyslové pomôcky, či už na nabudenie dieťaťa a jeho aktivovanie (skákacie, balančné pomôcky), alebo jeho upokojenie a hlbšie vnímanie seba, či okolia (vibračné pomôcky, tlkot srdca, tamburíny so zvukom mora, či oceánu). Dokúpili sme ďalšie pomôcky na vyjadrenie emócií, príbehu, či prácu s identitou – pomôcky, ktoré využívame pri terapiách životných príbehov, liečby emočných strát a tráum a liečby ťažkostí v oblasti pripútania a ťažkostí v oblasti identity. A prišlo aj na knižné a filmové poklady na všetky naše pracoviská – takže rodičia, neváhajte, požičiavajte si!

Výberom pomôcok sme sa orientovali na to, v čom najviac pomáhame deťom, rodičom, rodinám.  Na oblasť rannej vývinovej traumy, vzťahovej väzby, vývinu, ale aj dospievania. Z filmov sú to najmä autentické príbehy ľudí, ktorí zažili životné straty.  Poznáte to, niet nad dobrý príbeh – často urobí viac osohu ako dlhé prednášky.  Sme radi, že niektoré z pomôcok , kníh a filmov môžeme zapožičiavať do domácnosti, čím vychádzame v ústrety mnohým našim klientom. Zoznam pomôcok pre zapožičiavanie je na každom pracovisku odlišný.

Sme radi, že sme sa mohli aj my samy vzdelávať. Pozvali sme si odborníkov z Čiech, z o.s. Amalthea, ktorí nám odovzdali svoje skúsenosti s aktívnym zapojením dieťaťa do rozhodovania v procesoch, ktoré sa ho týkajú. Učili sme sa ako pripraviť dieťa, aby sa s dospelými cítilo bezpečnejšie, ako ho citlivo vtiahnuť  do prípravy a organizovania stretnutí, kde sa rozhoduje o jeho živote.  Mgr. Daniela Husovská PhD, psychologička s nami zdieľala dôležité zistenia výskumov o adoptívnych a pestúnskych rodinách – čo z toho vyplýva pre prax (najmä výskumy z A. Freud Center) – s prepojením na rodičovstvo posilňujúce vzťahovú väzbu. Dozvedeli sme sa o základných východiskách a dôležitých „ingredienciách“ posilňovania, budovania a nápravy vzťahu s prepojením na riešenie konkrétnych výchovných situácií. Viacerí naši odborníci absolvovali aj iné individuálne vzdelávacie aktivity podľa vlastného výberu.

Vedeli ste, že slovo EMÓCIA pochádza z latinského výrazu „emovere“, čo znamená hýbať sa? Jednoducho a logicky to aj sedí, veď emócie s nami hýbu. Veríme, že aj my sme sa zase viac pohli smerom k rodinám.  A v čo verím? Verím, že ak sa začnú hýbať deti, nadobudnú nielen tú fyzickú rovnováhu, ale postupne s adresnou pomocou aj rovnováhu v sebe, v živote, či vo vzťahoch.

Mgr. Daniela VrabľováCentrum Návrat v Prešove

Tento projekt sa uskutočnil vďaka podpore z Nadácie EPH.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii