Podporte
nás
Mgr. Dana Žilinčíková
6.3.2018

Zážitkový program zbližujúci členov rodiny

Už takmer 15 rokov môžu u nás rodiny absolvovať  12-týždňový program, ktorý zlepšuje komunikáciu medzi dospelými a deťmi, hlbšie začleňuje prijaté deti do ich novej rodiny, zaoberá sa citlivým pomenovaním náročných situácií z minulosti a podporuje lepšie spolužitie členov rodiny do budúcnosti.

Janka mala 5 rokov, keď prišla do svojej pestúnskej rodiny. Predtým žila v dvoch profesionálnych rodinách a chvíľu aj so svojimi rodičmi. Veľa všeličoho na malú hlávku. Keď išla do školy, hanbila sa,  že nežije so svojimi rodičmi. Začala si vymýšľať príbehy o tom, ako jej rodičia zomreli: raz to bolo tak, inokedy onak. V škole za spolužiakmi nestíhala, vyvolávala konflikty a bitky. Už po štyroch týždňoch Programu Pripútania začala učiteľka vidieť zmenu. Po šiestich týždňoch aj pestúni.

Program, ktorý má originálny názov Program pripútania (ProPri) je aplikáciou konceptu vzťahovej väzby do terapie negatívnych udalostí v životnom príbehu dieťaťa. Návrat získal povolenie k používaniu programu ako jediný na Slovensku ešte v roku 2004 priamo od jeho autorov: Nancy Cohen a James D. Duvall (Family Attachment Program) – psychológovia z Hincks-Dellcrest Centre, University of Toronto, (www.hincksdellcrest.org).

12 stretnutí celej rodiny s terapeutom sa postupne venuje prítomnosti, minulosti i budúcnosti rodinného príbehu tak, aby sa členovia rodiny viac zblížili, rozumeli svojim očakávaniam a vyjadreniam, aby pochopili i odhalili  svoje túžby, obavy i neistoty, a aby vedeli ako si vytvárať viac bezpečia a psychickej pohody. Program je prednostne centrovaný na potreby prijatého dieťaťa.

Programu pripútania predchádza niekoľko stretnutí terapeuta s rodičmi a spoznanie rodinného príbehu, vrátane príbehu dieťaťa pred vstupom do novej rodiny. Vstupnou podmienkou pre rozbehnutie Programu pripútania je nastavenie rodiny na pravidelné stretnutia v rozsahu cca 1,5 -2 hodiny, najvhodnejšie 1x týždenne. Minimálny vek dieťaťa by mal byť aspoň 7 rokov*. Program odporúčame realizovať v našich priestoroch v kombinácií s domácim prostredím rodiny.

Program môže byť  užitočným pomocníkom pre adoptívnych a pestúnskych rodičov ale je využiteľný aj pre starých rodičov a iných príbuzných, ktorí prevzali deti do náhradnej starostlivosti. Pracovníci Návratu vedia prispôsobiť program aj ďalším rodinným situáciám (napr. pre rodiny, ktoré v minulosti prežili rozvod, úmrtie či odchod jedného z členov rodiny, rozdelenie rodiny napr. odobratím detí z rodiny a pod.) Svojím obsahom je program nepochybne preventívnym nástrojom pred prípadnými výchovnými problémami a aktuálne výchovné problémy môže výrazne zmierňovať. Doteraz program pripútania absolvovalo okolo 60 rodín. Záujemci o program pripútania sa môžu obrátiť na ktorúkoľvek pobočku Návratu.

Mgr. Dana Žilinčíková

koordinátorka Centra Návrat v Banskej Bystrici

sociálna psychoterapeutická poradkyňa a supervízorka

*Pre rodiny s menšími deťmi odporúčame iné druhy zbližujúcich programov, ktoré nájdete v našich Centrách Návrat: napr. Program rozvoja rodičovských zručností s prvkami filiálnej alebo hrovej terapie, prípadne program WWW (Watch, Wait, Wonder) – Dívaj sa, čakaj, objavuj.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii