Podporte
nás
Danka Žilinčíková
26.5.2019

Prečo stále „točíme“ o dotykovkách?

O terapii dotykom hovoríme v Návrate už od roku 2005. O čo vlastne ide?

V uplynulých rokoch získalo na Slovensku množstvo rodičov  naše potvrdenie o tom, že sa vedia  svojho prijatého alebo narodeného dieťaťa dotýkať  rešpektuplným spôsobom. Absolvovali niektorý z našich akreditovaných modulov programu rozvoja rodičovských zručností  Terapia dotykom. 

Ďalších približne 100 rodičov bolo o tomto programe, prípadne o terapii využívajúcej dotyk ako hlavný pomáhajúci nástroj, priamo informovaných našimi pracovníkmi a okolo desiatka rodičov absolvovala tento program celý, ale neuchádzali sa o potvrdenie. Keď to tak počítam, výjde z toho číslo okolo stovky. Stotridsať rodičov a stotridsať detí za 2 roky. Vôbec nejde o to, či je to veľa alebo málo.

O čo teda ide?

Terapiu dotykom sme sa naučili robiť v prepojení na tému pripútanie medzi rodičom a dieťaťom  (alebo vzťahová väzba) ako jeden z možných podporných nástrojov urýchľujúcich pripútanie.   V terapii dotykom  nejde len o dotyk ako taký a nejde len o masáže. Ťažisko terapie je na prístupe rodiča k dieťaťu – na jeho schopnosti vnímať signály dieťaťa, jeho prejavy psychickej i fyzickej pohody či nepohody a na jeho schopnosti rešpektovať dieťa, keď signalizuje NIE a naopak ísť ZA dieťaťom, keď signalizuje ÁNO.

V terapii dotykom  pomáhame rodičom prevziať, prípadne posilniť ich  zodpovednosť /kompetenciu za tvorbu a zlepšovanie  vzťahu s dieťaťom. Sme sprievodcami rodiča, aby v tejto zodpovednosti  dokázal prekračovať  limity a obavy, ktoré môžu súvisieť s jeho vlastnou životnou históriou, s jeho vlastnou nie bezpečnou či ohľaduplnou skúsenosťou  s dotykom v detstve, prípadne s jeho vzťahovou väzbou, keď bol sám dieťaťom. V terapii dotykom nesúdime ani nehodnotíme. V terapii dotykom podporujeme a posilňujeme, ponúkame spektrum zrozumiteľných a jednoduchých  spôsobov správania sa . Ak sa ich rodič naučí a začlení ich do života,  dieťa  sa pri ňom  môže cítiť bezpečnejšie a hlavne viac prijaté a akceptované. 

Terapiu dotykom učíme všetkých rodičov, ktorí o ňu prejavujú záujem. Naše ľudské a odborné kapacity máme prioritne nasmerované na pestúnskych a adoptívnych rodičov, prípadne profesionálnych rodičov, ale aj na biologických rodičov, prípadne tehotné ženy , ktoré si chcú rozvíjať rodičovské zručnosti takýmto spôsobom.

Terapia dotykom v prepojení na teóriu a prax pripútania či vzťahovej väzby môže byť preventívnym nástrojom/spôsobom , ktorý učí rodiča  rozpoznávať  pocity a pohodu dieťaťa, učí ho overovať vlastné správanie k dieťaťu a tým môže znižovať napätie/agresiu  vo vzťahu, prípadne môže učiť pozitívnemu rodičovstvu.

Každé dieťa potrebuje byť  milované a rešpektované. Dieťa, ktoré sa cíti dobre s rodičom, sa ním necháva viesť…preto veríme v rodičovstvo, v silu vzťahovej väzby a veríme aj v liečivú moc rešpektuplného dotyku. Asi preto neprestávame „točiť “o dotykovkách.

Dana Žilinčíková,
lektorka Terapie dotykom

Terapii dotykom  sa môžete naučiť v ktoromkoľvek Centre Návrat.

Uvedený program Návratu je akreditovaný ako vzdelávací program Ministerstvom školstva SR.


Terapiu dotykom môžeme učiť aj vďaka štedrosti darcov, ktorí  prostredníctvom darcovského portálu Dobrá krajina finančne podporili náš projekt 4500 opustených detí chce vyrastať v rodine. Ďakujeme!

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii