Podporte
nás
12.4.2018

Tréning terapie dotykom

Terapia dotykom vychádza z konceptu attachmentu – vzťahovej väzby a pripútania, reflektuje najnovšie poznatky vplyvu komplexnej vývinovej traumy na vývin dieťaťa (dôsledok chronickej nevhodnej starostlivosti v ranom detstve) a najnovšie poznatky z oblasti ťažkostí porúch fetálneho alkoholového spektra (FASD) pre život dieťaťa.

Terapia dotykom rozvíja vnímavé a rešpektujúce opatrovateľské zručnosti pre veľmi zraniteľnú skupinu detí a zohľadňuje všetky princípy tzv. pozitívneho rodičovstva odporúčané Európskou komisiou.

Absolvent tréningu bude pripravený viesť opatrovateľov a náhradných rodičov detí, ktoré zažili nevhodný, nebezpečný alebo žiadny dotyk v ranom detstve. Po preukázaní tejto schopnosti praktickou ukážkou spojenou so supervíziou obdrží certifikát potvrdzujúci praktické schopnosti absolventa, bude zaradený do celoslovenskej siete lektorov terapie dotykom Návratu a bude podporovaný v ďalšom rozvoji.

Seminár budú viesť trenérky terapie dotykom z Návrat, o. z.:

Mgr. Alena Molčanová

Mgr. Dana Žilinčíková

Termín: 21.- 23. január 2019

Miesto: Banská Bystrica

Účastnícky poplatok: 180,-€

Prihlášku zasielajte na navratpo@navrat.sk do 20.11.2018, kde nás môžete v prípade otázok aj kontaktovať.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii