Podporte
nás

Ako sa stať dosť dobrým dotykovým rodičom

Dana Koníček Žilinčíková

Základy terapie dotykom pre rodiny.

Sprievodca pre všetkých, ktorí sa chcú k svojim deťom priblížiť s rešpektom, úctou, všímavosťou a láskou aj prostredníctvom dotyku. S láskou a nehou odporúčame rodičom, ktorí sa starajú o dieťa, ktoré sa im nenarodilo, ale aj všetkým ostatným rodičom.

Cena: 8 €

Objednať

Publikáciu si môžete objednať na adrese: viera.horvathova@navrat.sk

Infolinka

nielen o adopcii