Podporte
nás
Daniela Lieskovská
16.12.2022

Pomáhame udržať strechu nad hlavou

Mesto Bratislava posledné roky mení nastavenia a dokonca aj postoje a opatrenia k ľuďom, ktorí potrebujú bývať a nemajú dostatočné príjmy a postavenie, aby si mohli byt kúpiť, hoc aj na hypotéku alebo prenajať v komerčnom vzťahu. Znova sa pomaly vracia do reality dostupnosť  a udržateľnosť nájomných bytov pre ľudí v núdzi a nám sa už tretí rok darí byť pri tom a priložiť ruku k dielu.

Pevná strecha nad hlavou je zásadnou podmienkou pre to, aby rodičia mohli v kľude vychovávať svoje deti. V roku 2022 sme v spolupráci s oddelením dostupného bývania po prvýkrát testovali dopad sociálneho poradenstva a sprevádzania pre 5 rodín, ktoré majú ťažkosti s udržaním nájomného bytu od mesta najmä kvôli dlhu na nájomnom. Sociálna práca s „neplatičmi“ je aj pre Magistrát Bratislavy novinkou. Upovedomenia o podlžnostiach a varovania o následkoch totiž sprevádzala návšteva a zoznámenie sa s nami – poradenskými pracovníčkami, ktorých úlohou bolo spolu s rodinou prísť na to, v čom spočíva problém a ako začať znova platiť, aby rodina neprišla o bývanie, ktoré už nadobudla. Zhodli sme sa, že chceme znižovať počty ľudí bez domova, nielen vymieňať tváre v bytoch.

Príčiny, prečo týmto rodinám dlh na nájomnom rástol boli, napríklad, strata práce a hlavného príjmu rodiny počas covidového obdobia, nezhody  a konflikty medzi obyvateľmi vo viacgeneračnej rodine a tým spôsobené nedorozumenia v zodpovednostiach voči plateniu a spolunažívaniu, prepuknutie chronickej choroby dovtedajšieho živiteľa rodiny a nejasnosť v tom, kto ho zastúpi, nejasnosti v podmienkach splácania a neporozumenie štatútu zamietnutia splátkového kalendára, zacyklenie v systéme, keď nesplatený dlh znemožňuje predĺženie nájomnej zmluvy a to znemožňuje vybavenie dostupných sociálnych dávok, ktoré by pomohli stabilizovať rodinný rozpočet, paralizujúci existenčný strach zo straty bývania.

Čo sa ukázalo ako pomáhajúce a pre spomínané rodiny motivujúce bola legitimizovaná možnosť „druhej šance“ alebo možnosť napraviť svoju chybu, a to postupne. A ďalej pravidelné a dlhodobejšie a z našej strany proaktívne sprevádzanie členov rodiny pri vytváraní plánu konkrétnych krokov, aby mohli ukázať dobrú vôľu a aktívnymi činmi potvrdený záujem na riešení dlhu a platenia nájomného. Ocenenie každého dobrého kroku. A v neposlednom rade aj dostupnosť a sieťovanie rôznych častí systému Magistrátu alebo iných inštitúcií či služieb identifikovaných ako nápomocných.

Na udržanie strechy nad hlavou stačí platiť nájomné a byť dobrý sused. V piatich rodinách, ktoré sme spoznali sa to v posledných mesiacoch roka darilo. Aj napriek tomu ich zatiaľ neopúšťame, lebo fáza vyhodnocovania dopadu intervencií v rodinách spolu s oddeleniami Magistrátu nás ešte len čaká. Sme radi súčasťou pozitívnych zmien, ktoré preferujú férové dohody a poskytnutie poradenstva a podpory na princípe potrebnosti namiesto zastrašovania a nezmyselného princípu zásluhovosti.

Projekt „Pevná strecha nad hlavou – sociálna podpora rodinám v ohrození“ je realizovaný s podporou hlavného mesta SR Bratislavy z grantového programu Bratislava pre všetkých.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii