Podporte
nás
Daniela Lieskovská
11.12.2023

Ako málo stačí, aby rodiny o bývanie neprišli

Nikdy som to na vlastné oči nevidela, ale hovorí sa, že pštros v strese strčí hlavu do piesku, aby sa ochránil, kým nebezpečenstvo pominie. Asi si myslí niečo v štýle „zíde z očí, zíde z mysle“.

Čo som ale už videla veľa krát pri mojej práci je, že túto ochrannú stratégiu používajú ľudia (obrazne samozrejme), v nádeji, že sa ochránia, no v skutočnosti je to opačne. Kvôli pštrosej stratégii rodiny v Bratislave prichádzajú o bývanie, ktoré sa im podarilo kedysi získať. Prichádzajú o základný pilier bezpečia a fungovania rodiny. Hovorím o rodinách, ktorým sa pošťastilo získať nájomný byt od mesta alebo mestskej časti. Je ich ako šafránu, pretože sa dlhé roky nájomné byty nestavali.

Život v niektorých rodinách v nájomných bytoch je vrtkavý. Všeličo sa udeje, a tak sa podaktorým stáva, že prestanú platiť nájomné hoc aj len na pár mesiacov každý rok, napríklad keď prídu o prácu, alebo nevyrovnajú dlh pri zúčtovaní a keďže sa im nik osobne neozve a list, ktorý príde o rok na to, radšej zo strachu neprevezmú – majú „hlavu v piesku“, hrozí im po niekoľkých rokoch vysťahovanie.

Vtedy už ani pštrosia stratégia dôsledky nevymaže. Takáto chyba sa v našich systémoch neodpúšťa a druhú šancu neplatičovi v nájomnom byte už nikto nedá. Rodina sa teda pretĺka ako vie po krízových centrách, známych, po rodine… Komerčný podnájom zvláda dlhodobo platiť málokto z nich. Keď vyčerpajú všetky možnosti, v najhoršom prípade deti končia v ústavnej starostlivosti.

My sme si tento rok v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta SR Bratislavy opäť vyskúšali, ako málo stačí, aby rodiny o bývanie neprišli, lebo keď už situáciu rieši exekútor, je spravidla neskoro. Overovali sme hypotézu, že čím skôr na dlh poukážeme osobným kontaktovaním rodiny, ponúkneme odbornú pomoc (a teraz nemyslím, že niekto dlh za rodinu zaplatí), tým skôr sa dá zjednať náprava.

Ukázalo sa, že ak spolupracuje sociálne oddelenie s oddelením nájomných bytov, prídu veľmi skoro na vzniknuté dlhy v konkrétnych bytoch. Ak sa potom v krátkom čase stretne zástupca Magistrátu s rodinou spolu so sociálnymi pracovníkmi, ktorí ponúkajú podporu rodine formou terénnej sociálnej práce, sociálneho poradenstva, sprevádzania na inštitúcie alebo administratívnymi úkonmi, či sieťovaním rôznych inštitúcií a vzájomnou koordináciou, je problém zažehnaný často v priebehu niekoľkých týždňov.

Tak sa stalo v šiestich zo siedmych rodín, ktoré prijali spoluprácu v sociálnej podpore pri riešení hrozby straty bývania z dôvodu neplatičstva. Ujasnili si, aký vysoký dlh vlastne majú, naučili sa čítať vyúčtovania, vyplatili dlh v niekoľkých splátkach, alebo nastavili splácanie dlhu spolu s platením bežného nájmu. Natrénovali si, komu na Magistráte volať v prípade problémov, učili sa riešiť problém hneď, neodkladať ho. Niektorí si našli stabilnejšiu prácu, alebo vybavili štátnu pomoc, na ktorú mali nárok.

Služby v spolupráci s Magistrátom sme poskytovali ešte ďalším piatim rodinám žijúcim v nájomných bytoch mesta. Tieto rodiny dostávali potrebnú podporu preventívne, sprevádzali sme ich v novej životnej situácií, kedy sa z ubytovne presťahovali do nájomného bývania, zvykali si na nové prostredia škôl, susedov, miestnych úradov, niektorí aj zamestnávateľov. Ak sa vyskytli problémy, vedeli sme ich spolu zachytiť už na začiatku a tým, že sa stali riešiteľnými, nebolo treba strkať hlavy do piesku. Keďže tieto rodiny často doteraz žili „kočovným spôsobom“, zvykali si v nájomnom bývaní na stabilitu, naberali odvahu plánovať dlhodobejšie stratégie v jednom byte, kde vychovajú deti, zostarnú. Keď toto ľudia dokážu, oveľa viac im spravidla záleží na spoločných priestoroch, vytvárajú stálejšie a bezpečnejšie vzťahy v susedských komunitách.

Chcem poďakovať konkrétnym pracovníkom Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy na sociálnom oddelení a oddelení nájomných bytov za to, že pomáhajú ľuďom v ohrození, nestrkať už hlavu do piesku. Spoločne tak meníme dlho zabehnutý pštrosí systém a tiež životy konkrétnych rodín a detí v nich. Tentokrát pre 20 detí v 12-tich rodinách. Ani jedna z rodín zapojených v projekte, o bývanie neprišla.

Projekt „Bývanie je priorita – pomoc s udržaním bývania pre rodiny“ je realizovaný s finančnou podporou hlavného mesta SR Bratislavy.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii