Podporte
nás
23.1.2024

Výcvikový program Astra DDP – 2. beh

Otvárame nový, už 2. špecializačný výcvik v odbornom poradenstve a terapii detí s náročnými skúsenosťami v detstve – ACE (Adverse Childhood Experience), vychádzajúci z princípov Dyadickej vývinovej psychoterapie Daniela Hughesa (DDP) a Terapie zameranej na attachment (AFT) Arthura Becker-Weidmana, ktorého autorkou je PhDr. Petra Winnette, PhD. Je určený pre pomáhajúcich profesionálov pracujúcich s rodinami.

Viac o ASTRA DDP slovami autorky Petry Winnette.


Podmienky zaradenia do výcviku: VŠ vzdelanie min. II. stupňa, odborné vedomosti a skúsenosti v priamej práci s klientmi /ideálne ukončený výcvik/, možnosť práce s rodinami počas trvania výcviku. Prípadné otázky konzultujte s lektorkami výcviku.

Lektorujú: 
Mgr. Soňa Očkášová
Mgr. Lucia Žiaková,
PhDr. Petra Winnette, PhD.,
Arthur Becker-Weidman, PhD., (formou interaktívnej online prednášky). 


Program obsahuje 125 výcvikových hodín a pozostáva z piatich 3-dňových stretnutí. 


Termíny stretnutí na rok 2024/2025: 
1. Časť: 10.-12.10.2024
2. Časť 16.-18.1.2025
3. Časť 13.-15.3.2025
4. Časť 29.-31.5.2025
5. Časť 9.-11.10.2025

Témy a obsah výcvikového programu:
⦁ Adverzné detské skúsenosti (ACE), princípy ASTRA DDP práce s rodičmi a dieťaťom,
⦁ Neurobiológia raného vývinu, neuroveda, teória attachmentu – tradičné a moderné poňatie,
⦁ Rámec a postupy ASTRA DDP práce s rodinou, terapia a ASTRA DDP terapia, vyhodnocovanie dieťaťa a dospelého,
⦁ Metóda DDP a AFT, práca s rôznymi vekovými skupinami, práca s deťmi s rôznou históriou (raná a vývinová trauma, strata), význam biologickej rodiny,
⦁ Supervízia nahrávok z praxe, význam rodičovských štýlov…


Cena za výcvikový program je 1450,- EUR, je možné ho uhradiť v dvoch splátkach. Bližšie informácie ohľadom platieb zašleme prihláseným účastníkom.

Miesto konania výcviku je v Bratislave.

Prihlasovací formulár


Ak potrebujete viac informácií, píšte na lucia.ziakova@gmail.com alebo volajte na 0905 550 252 Soni Očkášovej.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii