Podporte
nás
26.11.2017

NaHlas o prijatí

NaHlas o prijatí sme hovorili, diskutovali, zdieľali a bubnovali s deťmi a mladými z náhradných rodín a rodín v ohrození v meste Prešov.

Projektom NaHlas o prijatí sme sa snažili podchytiť deti a mládež preventívnou činnosťou a podpornými aktivitami predpokladajúc, že aj cez túto podporu sa z nich vyformujú ľudia stotožnení so svojim osobným príbehom, vedomí si svojej hodnoty a schopní produkovať pre spoločnosť. 

Hlavným cieľom aktivít s mladými bolo vytvorenie priestoru pre tínedžerov, kde môžu na úrovni rovesníkov odtabuizovať a  zdieľať ich osobnú tému prijatia do náhradnej rodiny. Tento cieľ sme sa snažili dosiahnuť pravidelnými stretnutiami svojpomocnej skupiny prijatých mladých raz týždenne. Obsahom stretnutí bola téma- čo život dal a čo s tým… Mladí na nich otvárali témy zážitkov z bežných dní, hľadajúc pohľad dospelého, usmernenie, motiváciu…

Pravidelnými „bubnovačkami“ v skupine, pri ktorých dochádzalo k vytvoreniu príjemnej atmosféry a odhaľovaniu muzikálnych nadaní mladých sme sa zamerali na posilňovanie súdržnosti skupiny, vytváraniu priateľských vzťahov a skúsenosti súzvuku nástrojov a osôb s ideou, že hoci sme rôzni, sme schopní vytvoriť  jednu melódiu.

Mladí sa vzájomne povzbudzovali, usmerňovali, opravovali, skúšali to znova a znova, až kým neboli s výsledkom súzvuku spokojní alebo unavení.

Spoločná návšteva kina Max centrum v Prešove témou  hľadania vlastnej identity v mladom veku a ako čeliť rasovej odlišnosti napomohli mladým spontánne vyjadriť svoj pocit z prijatia v skupine bez toho, aby sa cítili byť posudzovaný pre svoj pôvod. 

Kultúrnou a športovou aktivitou Bouldering a bowling, sa deti z náhradných a ohrozených rodín dostali do prostredia, ktoré bežne nemajú zaradené do osobných či rodinných programov. Mohli vnímať iné rodiny, vzťahy iných starých rodičov avnukov, ktorí boli zúčastnení zradov verejnosti.

Ocitli sa pred výzvami, ktoré boli nové abolo ich potrebné zvládnuť. Napríklad správanie sa v reštaurácií, vyberať si zmenu, objednať si jedlo, rozdeliť sa so skupinou, tešiť sa z úspechu druhého na bowlingovej dráhe, vyrovnať sa s tým, že ten na vedľajšej dráhe hrá lepšie, v lanovom centre zvládnutie prekážok. Vo všetkom sa im darilo obdivuhodne. Skúsili, ako športovať a pracovať spolu, nie len každý za seba.

Nahlas5

Verejný happening „bubnovačka“  bol vyvrcholením cezročnej práce skupiny s rytmickými nástrojmi.  Cez nekontrolovaný hluk a rytmus mohli mladí vykričať  do celého sveta  aké to je, byť prijatý a nehanbiť sa za to. Všetko sa to dialo spolu s asi 50 náhradnými rodinami z celého Prešovského kraja v Eko parku Holá Hora, a týmto sme aj oslávili spolu s Centrom Návratu 20. výročie pôsobnosti vPrešove.

Výstavou  životných profilov z cyklu Neobyčajní hrdinovia sa celý zámer NaHlas o prijatí elegantne zavŕšil. Oslovil verejnosť konkrétnym príbehom prijatej  osoby spôsobom, ktorý necháva priestor a zároveň núti k zamysleniu.  To nás motivuje k pokračovaniu vo vhľadaní ďalších mladých, ktorí sú schopní verejnej výpovede svojho príbehu výstavným plagátom či slovne.   

Nahlas7

Uvedenými projektovými aktivitami sme výrazne spestrili paletu ponúk preventívnych akcií voči mladým z náhradných rodín a rodín v ohrození v meste Prešov.

Samotným rodinám sme  ponúkli zázemie verejne hovoriť o téme prijatia.

Mohli  tak  pod záštitou Návratu a s osobnou podporou ostatných zúčastnených náhradných rodín z kraja, otvorene a NaHlas hovoriť o svojej skúsenosti prijatia opusteného alebo ohrozeného dieťaťa do svojej rodiny. Motivovali tiež potenciálnych náhradných rodičov k tejto odvahe, ktorú naša spoločnosť a opustené deti v nej tak nevyhnutne potrebujú.

Vďaka mestu Prešov a jeho podpore projektu NaHlas o prijatí sme mohli pracovať s 28 mladými ľuďmi, ktorí pochádzajú zo 17 náhradných rodín alebo rodín v ohrození s bydliskom v Prešove. 

Za tím Centra Návrat v Prešove

Mgr. Martina Lapošová, sociálny pracovník

Projekt „NaHlas“ bol realizovaný vďaka podpore mesta Prešov 

Mesto Presov
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii