Podporte
nás
Danka Vrabľová
31.5.2017

Klub Malkáčov

Každý druhý a štvrtý piatok v mesiaci dopoludnia sa priestor Centra Návrat v Prešove mení na „kočíkové parkovisko“ a pri rodičoch sa tmolia naši „malkáči“. Začína sa Klub Maličkých :).

Jeho história je približne taká, ako priemerný vek detí, cca jeden a pol roka. Zrodil sa veľmi spontánne ako reakcia na potreby mladých rodín s najmenšími deťmi. Mali sme za sebou „plodné obdobie“ a mnoho našich rodín prijalo bábätko, viacerí z nich svoje prvé. Zžívali sa s novou rolou rodičov aj špecificky so situáciou, kedy boli postavení pred ťažkú úlohu: vybudovať si s ním vzťah.

Vždy mali ponuky našich tradičných, už 20 rokov zabehaných klubov či seminárov, avšak tých sa nezúčastňovali, pretože im neskoré popoludňajšie hodiny nevyhovovali. Uvedomili sme si, že za týchto podmienok ich uvidíme na našich akciách tak o 2 – 3 roky, čo by znamenalo, že práve tieto najdôležitejšie začiatky vrátane prvotnej adaptácie si prežijú izolovaní a bez podpory. Samozrejme, aj oni majú k dispozícii individuálne poradenstvo, sprevádzanie či terapie, tie však majú iný charakter. Okrem možnosti poradiť sa s našimi odborníkmi, vytvárajú kluby rodinám priestor na vzájomné zdieľanie a podporu medzi rodičmi, ktorí sa nachádzajú v podobnej situácii a riešia podobné otázky. A tak sme sa rozhodli vytvoriť adresný program priamo pre nich– klub Malkáčov.


Už na prvých stretnutiach sa nám potvrdilo, že sa tieto mladé rodiny potrebovali stretnúť a v takejto špeciálnejšej skupinke hovoriť o pre nich aktuálnych témach (správnej manipulácii s bábätkom, o nosení, šatkovaní, o dotykoch…), ale sa aj prísť navzájom potešiť.

V súčasnosti už fungujú ako svojpomocná skupina a stretávajú sa nezávisle od nás. Zároveň vieme, že sa môžeme vždy spoľahnúť na našu laickú poradkyňu Alexandru Maňkošovú, ktorá tento klub pomáha organizovať. Osobným angažovaním sa tejto skúsenej viacnásobnej mamky (biologickej, pestúnskej aj adoptívnej) majú tieto stretnutia veľmi ľudský a baby-friendly nádych. Zorganizovali si „fašiangový karneval“, kedy to hýrilo rozprávkovými postavami, ale aj seminár o adoptívnom dojčení s laktačnou poradkyňou. V prípade potreby sa na klube zúčastňujú aj odborníci z nášho centra a pre nás samých je to obohatením.

Malkáči sú otvorení novým členom. Ak ste aj vy čerstvo prijali dieťa, neváhajte a pridajte sa. Ozvite sa nám priamo do centra resp. na klubový mail – klubrodinpresov@gmail.com. Rodičia na materskej či rodičovskej dovolenke tu majú priestor na zdieľanie, trávenie času so „svojimi“ ľuďmi a dosycovanie absencie sociálnych kontaktov. Vytvára sa tak podporná sieť ľudí okolo rodín. Deti majú možnosť stretávať sa s deťmi podobného veku a s podobným príbehom. Možno by sa mohli stretávať v ktoromkoľvek materskom centre, no tu sú si všetci rovní, necítia sa čudní len preto, že ich dieťa vyhľadáva cudziu náruč, nedrží očný kontakt, či odmieta pohladenie.

,,Najdôležitejšie bolo, že sa aj iní ľudia stretávajú s takými problémami ako my. Adoptovaných detí je v mojom okolí málo, a tak často len vysvetľujem, obhajujem – nerozumejú tomu. Keď som hovorila ja o našich problémoch, vypočuli si ma. To bolo pre mňa ako samotné riešenie, cítila som sa potom veľmi dobre. Keď ostatní hovorili o svojich problémoch, veľa som sa naučila. Viem, čo ešte príde a aké problémy môžme v živote čakať. Je to ako „skupinová terapia“. Tiež je pre mňa dôležité, že tam prichádzajú „starí mazáci“, ktorí mnohé problémy už zažili, vyriešili, prežili si niektoré fázy a hovoria o tom. U každého človeka sa toho v živote deje veľmi veľa a je o čom hovoriť.“ náhradná mamina Zuzana

,,Radi tam chodíme aj preto, že sa tam začína tvoriť „partia“ detí a rodičov, s ktorými sa vždy radi vidíme. Je úžasné vedieť, že naše deti budú spoločne rásť a prechádzať možno podobnými vecami, pri ktorých si môžeme byť navzájom oporou…“  rodičia Viktor a Daniela

,,Kluby maličkých pre mňa znamenajú slobodu, prijatie, pochopenie, spolupatričnosť, zdieľanie…(keď porovnávam stretnutia bežných mamiek v materských centrách)… Keď sa napríklad moje deti na klube správajú nie podľa ,,vzorcov a noriem prejavov spoločnosti“, necítim odsúdenie (,,ona to teda s tými deťmi nezvláda“), práve naopak, cítim, že si navzájom rozumieme a vieme sa pochopiť a podržať.“  mamina Alexandra

Mám radosť, že klub v súčasnosti slúži cca 12 rodinám s 19 deťmi a aj podľa ich spätných väzieb vidíme, že to má zmysel!

Danka Vrabľová, špeciálna pedagogička v Centre Návrat v Prešove

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii