Podporte
nás
Ľubica Vyhnánková
29.12.2022

Pobyty pre rodiny – poradenstvo, vzdelávanie aj oddych

V Návrate sa venujeme už takmer 30 rokov podpore náhradných rodín a pobyty boli jednou z prvých aktivít, najdlhšie pretrvávajúcich a stále sú jednou z nosných aktivít našich služieb pre  rodiny.

Pre náhradné rodiny

Ich význam je v tom, že rodiny sa spolu stretnú a môžu sa zoznámiť a zdieľať so svojimi skúsenosťami a otáznikmi. Pre deti v adopcii alebo pestúnskej starostlivosti je veľmi významné, ak majú kamarátov, ktorí tiež nevyrastajú vo svojej pôvodnej rodine. Vytvoria si tu aj dlhodobé vzťahy, rozumejú si v niečom viac ako s inými deťmi. Pre ich identitu je to významná podpora, vedia, že v tom nie sú sami a že aj iné deti majú tie isté otázky o svojej minulosti, vzťahu s rodičmi.

Pobyty organizujeme tak, aby sa tam spojili 3 zložky – poradenstvo, vzdelávanie a oddych. V skupinových blokoch môžeme efektívne vzdelávať rodičov v nejakej téme a dať im priestor vymeniť si skúsenosti. Majú priestor hovoriť s našimi poradcami aj individuálne a vytvárame aj priestor na oddych pre rodiny a na to, aby mohli stráviť príjemne spoločný čas, ktorý upevní ich vzťahy, z ktorého budú mať príjemný spoločný zážitok.

Pre prácu našich poradcov je zaujímavé vidieť rodiny komunikovať v prirodzenejších situáciách, ako keď prídu k nám do centra, môžu vnímať interakcie, dotyky, vzťahovosť, ktorá sa prejaví v rôznorodých pobytových aktivitách. Často je to prínosné a na pozorovania nadviažeme na ďalších individuálnych stretnutiach. Vznikajú tiež bližšie, neformálnejšie vzťahy medzi rodičmi a poradcami, čo niekedy posunie spoluprácu na novú úroveň.

Pre rodiny s deťmi v ohrození

Popri náhradných rodinách sa Návrat začal venovať aj biologickým rodinám v ohrození, s ktorými pracujeme už 15 rokov. Sú to rodiny, kde je otázna bezpečnosť prostredia alebo vzťahov pre dieťa a hrozí, že môže byť z rodiny vyňaté. V týchto rodinách pracujú naše tímy sociálnych pracovníkov a psychológov na základných životných potrebách rodín ako je ekonomická situácia, bývanie, zamestnanie, ale aj vzťahových témach, rozvíjame rodičovské zručnosti týchto rodičov. Pre tieto rodiny majú pobyty okrem už zmienených ešte aj iný význam. Často je to pre ne jediná „dovolenka“, výlet mimo svoj domov, niektoré rodiny neboli nikdy spolu niekde mimo svojej obce alebo návštevy príbuzných. Môžu tu tiež sledovať, ako spolu komunikujú iné rodiny. Veľa pozornosti tu venujeme práve podpore vzťahu cez spoločné rodinné aktivity, hry, vymýšľanie erbu, ktorý charakterizuje rodinu, výtvarné, tvorivé aktivity, kde sa rodina má spojiť a vytvoriť nejaký spoločný výsledok. Takýto čas tieto rodiny doma často nemajú, ale na pobyte zavnímajú, že to dokážu a že to je príjemné a môžu si to odniesť do svojho bežného života. Práve takýto spoločný čas, ak ho zaradia do svojho životného štýlu buduje vzťahy, upevňuje ich a pomôže rodine preklenúť aj náročné obdobia, cez ktoré im pomáhame prejsť.

Pre „mlaďasov“

Tretia skupina pobytov sú pobyty pre mladých dospievajúcich. Ich cieľom je vytvoriť priestor na zdieľanie spoločných tém, veľa na nich hovoríme o spracovávaní životnej histórie, ale aj vzťahových tém s rodičmi, čo je potom prínosom pre lepšiu komunikáciu doma.

Po období pandemických obmedzení sa táto naša služba od roku 2022 postupne vracia do bežného rytmu. Podarilo sa nám zorganizovať resp. naplánovať 9 pobytov rôznej dĺžky, 3-5 dňových. Na niektoré pobyty rodiny prispievajú nejakou sumou, ktorá je v ich možnostiach, na niektoré vytypujeme rodiny, ktoré si nemôžu dovoliť žiadny príspevok. Množstvo takýchto rodín je závislé od toho, ako sa nám podarí finančne pokryť túto aktivitu. Pobyty realizujú naše centrá v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Prešove a majú celoslovenskú pôsobnosť. Je to príležitosť, ako ponúknuť poradenstvo a vzdelávanie aj rodinám, ktoré sú vzdialenejšie od našich centier a  nemôžu chodiť na pravidelné sedenia.

Do ďalšieho roka so silnou podporou

Tešíme sa, že Nadácia Orange sa tento rok rozhodla venovať Vianočný fond pomoci vo výške 25 000 € a výťažok SMS zbierky svojich zákazníkov práve na podporu pobytov pre rodiny na rok 2023, pretože chcú podporiť rodiny, aby boli SPOLU a zažili niečo, čo bude budovať ich dobré vzťahy.

arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii