Podporte
nás
Marek Roháček
29.8.2022

Zdeněk Matějček – 100 rokov

Pán profesor Zdeněk Matějček bol a stále je pre nás v Návrate učiteľom, ľudsky aj odborne.

Najprv sme čítali jeho texty a následne sme mali možnosť sa s ním stretávať. Po každom stretnutí s ním som mal pocit, že som lepší, ako som. A to napriek tomu, že som ho považoval za veľkého človeka a mal som pred ním úctu. On si na ňu nikdy nepotrpel a ľuďom okolo dal pocit, že sú kompetentní. Vždy mal pre ľudí slovo povzbudenia a vyzbrojenia. Takto vnímam aj základné poslanie rodiča, aby vedel povzbudzovať svoje deti, aby im dal nádej, pocit zmysluplnosti a zdravého sebaprijatia, aby ich zmocňoval.  

Tento rok si pripomíname sté výročie narodenia pána profesora Matějčeka. V Čechách sa realizuje na jeho počesť niekoľko odborných a spomienkových aktivít a Česká televízia odvysielala film o jeho živote, ktorý sa volá Život je hra: Sto let Zdeňka Matějčeka. Môžete si ho pozrieť v archíve ČT.

Za Návrat sa pripájame postupným uverejňovaním jeho krátkych filmových výpovedí, ktoré sme s Markom Šulíkom zachytili v poslednom roku jeho života. Je v nich poznať esenciu životnej osobnej a odbornej múdrosti.  

Tieto krátke filmy roky používame na prednáškach a seminároch. V inštrukcii tesne pred spustením filmov účastníkov vyzývam k tomu, aby sledovali nie len to, čo pán profesor  hovorí, ale aj jeho tvár a oči.

Je to v duchu jeho hesla: „Nejvíce vychováváme, když nevychováváme.“ Teda že deti (ale aj my dospelí) vnímajú ako najdôležitejšie odkazy pre seba tie najbežnejšie a najmä to, či a ako naše slová korešpondujú s našimi činmi.

Profesora Matějčeka považujem za mimoriadne integritného človeka, ktorý to, čo hovoril, aj žil. Vedel si pevne stáť za vecami, o ktorých bol presvedčený, aj keď šiel proti prúdu, a to teda šiel. Dobre o tom hovorí tento článok.

Zo stretnutia s ním ľudia odchádzali povzbudení, posilnení a s nádejou. Keď mi je ťažko, pustím si jeho film.

Prajem vám z filmov aspoň taký zážitok, ako mám z nich ja už veľa rokov.

V spolupráci s prof. Matějčekom Marek Šulík zrealizoval film Sedem magických rokov a v roku jeho úmrtia s ním natočil niekoľko hodín autentických výpovedí, ktoré sme zatiaľ nezverejnili. Teraz vám ponúkame niekoľko zostrihov. Sledujte nielen obsah, ale aj spôsob jeho výpovede, jeho oči a ústa, výraz tváre. Možno zažijete ten efekt povzbudenia, že ste dobrí rodičia a ľudia. Jeho odkazy z hľadiska obsahu sú esenciou celoživotnej skúsenosti a múdrosti, sú vtesnané do pár viet, a niekedy iba slov. Je na vás, aby ste si ich rozmenili na drobné, aby ste našli ich osobné a osobitné uplatnenie v živote vašej rodiny. Zvládnete to.

22. septembra 2022 sa v Prahe konala konferencie pri príležitosti stého výročia narodenia Prof. Matějčeka. Audio verzie príspevkov z konferencie nájdete na tejto stránke.

Marek Roháček predseda a jeden zo zkladateľov Návrat, o. z.

Na akých princípoch funguje rodina?

Konečne sa ich dozvieme v skratke za pár minút od renomovaného odborníka. Že v rodine nejde o výchovné metódy, ani o spravodlivosť a rovnosť. O čo teda ide v rodine, počúvajme s otvorenou mysľou aj srdcom.

Na čo sú dospelým deti?

Na čo sú dospelým deti? Na koho denno-denne myslíme? Ku komu patríme a kto patrí k nám? Pokračujeme dospeláckymi základnými psychickými potrebami podľa Langmeiera a Matějčeka. A prečo je dôležité zavárať slivky?!

DETSTVO

Na akých detských skúsenostiach stál život profesora Zdeňka Matějčeka? O láskavej matke a „imponujúcom otcovi”, ktorý za niečím stál a za niečo stál hovoril takto živo v závere svojho života.

Čo znamená DOBRE sa zamilovať?

Čo znamená DOBRE sa zamilovať? V 72. sekunde odznejú dva najdôležitejšie odkazy pre rodičov od pána profesora Matějčeka, ktoré na seba tesne nadväzujú. „Dítě potřebuje prostředí vřelé a stálé“ hovorí Zdeněk Matějček.

Päť základných psychických potrieb detí

Čo robí rodinu rodinou? Kedy rodina funguje a kedy nie? Z pohľadu dieťaťa! Nuda a náš nervový systém. Čo je predpoklad pre prechod od plienok k nočníku. Pre koho a prečo sa učíme? 5 základných psychických potrieb, (nielen dieťaťa), v kocke.

O ADOPCII

Profesor Zdeněk Matějček rozpráva s pokorou o adopcii. Existuje hlas krvi? Kedy s dieťaťom hovoriť o tom, že je adoptované? A ako? A čo sa deje, ak o tom nehovoríme?

Výsledky z výskumu rôznych typov rodín

Čo sa dozvedáme z výsledkov výskumu detí z rodín, kde nastali nejaké nepriaznivé okolnosti? Ktorá zo skúmaných situácií má na dieťa najväčší dopad? Rozvod rodičov? Neželané tehotenstvo? Alkoholizmus rodiča? Alebo ak je dieťa z nemanželského vzťahu?

Sexuálna a rodinná výchova v rodine a škole

Čo si dieťa odnáša z rodiny a čo zo školy? O 3 prvkoch, ktoré bez seba navzájom nemôžu fungovať…

Najviac vychovávame, keď nevychovávame

Kedy a čím vychovávame deti? Riadiť sa viac sebou či dieťaťom? Aký význam má robiť veci spolu?

Slobodný je ten, kto pomáha

Čo je najdôležitejšie v živote? Čo je cieľom života? Ovládať seba a pomáhať iným.

Čo si deti na rodičoch najviac vážia?

Čo si deti na rodičoch najviac vážia?

Tri výskumy o deťoch

Ako prichádzal tím odborníkov na to, čo deti potrebujú a čo robí rodinu rodinou? Boli za tým 3 výskumy: 1. výskum o deťoch vyrastajúcich v ústavnej starostlivosti – ako vzniká psychická deprivácia 2. výskum o „SOS vesničkách“ – ako sa psychická deprivácia napráva 3. výskum o deťoch vyrastajúcich vo vlastných rodinách, kde sa vyskytla nepriaznivá okolnosť: – nechcené tehotenstvo – alkoholizmus rodičov – deti z nemanželských vzťahov – rozvod rodičov
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii