Podporte
nás
Ľubica Vyhnánková
21.12.2022

Liečme vzťahy dotykom

Dotyková terapia nie je v Návrate nič nové. V roku 2022 sme sa jej ale venovali zámernejšie, obnovili sme niektoré naše materiáli a vznikli nové.

Dotyková terapia v našej práci s rodinami

Dotykovú terapiu ponúkame ako ucelený program niekoľkých stretnutí s rodičom, prípadne aj s dieťaťom, kde sa učí s rešpektom vnímať telo svojho dieťaťa, reagovať na jeho signály, čo mu je príjemné a čo nie, ale aj praktické detské masáže a rôzne dotykové hry. Tento zvláštny prístup pomáha prehlbovať vzťah medzi rodičmi a deťmi, ale veľmi významne formuje aj vzťah dieťaťa k sebe samému, učí aj rešpektu k sebe a pozitívnej identite.

Do náhradnej rodiny často príde dieťa, ktoré má skúsenosť s dotykmi rôznych ľudí, na ktoré si muselo zvykať, možno boli príjemné, možno niektoré nie. Táto jeho skúsenosť niekedy znamená, že sa dotykov bojí, vyhýba sa im alebo naopak, že ich vyhľadáva od kohokoľvek alebo neprimerane. Dotyková terapia je vtedy prostriedok, ktorý pomôže vrátiť dotykom to pravé bezpečné miesto, ktoré vo vzťahu majú mať.

Je vhodná pre všetkých rodičov, ktorí chcú byť citlivejší, vnímavejší k svojim deťom. Používame ju preto aj v biologických rodinách, kde možno rodičia sami majú s dotykom rôzne nie dobré skúsenosti a preto ho nevedia celkom dobre odovzdávať. Dotyková terapia tam pomáha zjemniť vzťah, ale aj predchádza fyzickému násiliu. A je jednoduchá na naučenie. Netreba čítať kopy kníh a učiť sa nové výchovné metódy. Hovorí o tom, že k lepším vzťahom stačí vyhradiť si každý deň pár minút na to, byť spolu, fyzicky blízko, v nejakej príjemnej situácii.

Aj keď nie je v rodine čas na kompletný program dotykovej terapie, je stále prítomná na našich stretnutiach s rodinami. Filozofiu bezpečného a rešpektujúceho dotyku prinášame k rodičom neustále.

Projekt Liečme vzťahy dotykom

V projekte Liečme vzťahy dotykom, ktorý sme realizovali vďaka podpore Nadácie Slovenskej sporiteľne sme okrem práce s dotykovou terapiou priamo v rodinách zrealizovali niekoľko ďalších aktivít, ktoré budú mať dlhodobý dopad.

  • Knižka

Vydali sme knižku Ako sa stať dosť dobrým dotykovým rodičom, ktorá je vstupom do dotykového rodičovstva. Je určená pre všetkých rodičov menších aj väčších detí. V niekoľkých praktických kapitolách sa rodičia môžu naučiť, ako sami seba spomaliť a naladiť sa na svoje telo a potreby a potom pokračovať s dieťaťom. Ako si nájsť vhodný čas a priestor v domácnosti na to, aby mohli rodičia zámerne tráviť čas s dieťaťom a dotykom a aké „cvičenia“ na to môžu použiť. Hovorí sa tu o tom, prečo je dotyk pre vzťah a pre našu sebavnímanie taký dôležitý. A tiež výsledky viacerých výskumov, ktoré ukazujú, aké fyzické, psychické aj zdravotné benefity prináša pár minút cieleného rešpektuplného dotyku denne.

Knižku si môžete kúpiť v našich centrách alebo objednať na webe – https://navrat.sk/publikacia/ako-sa-stat-dost-dobrym-dotykovy-rodicom/

  • Videorozhovory

Natočili sme sériu rozhovorov s rodičmi, ktorí používajú dotykovú terapiu, kde hovoria o tom, ako ju doma robia a čo im priniesla. Komentár pridávajú aj naši lektori terapie dotykom, ktorí rodinu sprevádzajú. Videá uverejníme vo februári 2023 v rámci Týždňa dotyku. Dostanete sa k nim na našom youtube kanáli a cez sociálne siete.

  • Manuál Tréningu lektorov terapie dotykom

Každý rok otvárame 1-2 Tréningy lektorov terapie dotykom, kam sa môžu prihlásiť odborníci pracujúci s rodinami a chceli by využívať terapiu dotykom na podporu vzťahu rodič-dieťa. V rámci projektu Liečme vzťahy dotykom naše trénerky pracujú na aktualizácii manuálu k tomuto tréningu. Dokončíme ho po najbližšom tréningu, na ktorý sa môžete ešte prihlásiť, ktorý sa bude konať v máji 2023 v Banskej Bystrici – https://navrat.sk/podujatie/trening-lektorov-terapie-dotykom/

Za podporu tohto projektu ďakujeme Nadácii Slovenskej sporiteľne, ktorá je našim dlhodobým partnerom v skvalitňovaní našich služieb pre náhradné rodiny aj rodiny v ohrození.

https://www.slsp.sk/sk/nadacia
arrow-right
Infolinka

nielen o adopcii